100-lecie kościoła pw. św. Wawrzyńca w Malawie

W kościele pw. św. Wawrzyńca w Malawie świętowano 100-lecie powstania świątyni parafialnej. 29 października 2023 r. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, zaś w koncelebrze wziął udział, pochodzący z Malawy, bp Stanisław Jamrozek oraz kilkunastu księży.

W niedzielę, 29 października 2023 r., w kościele pw. św. Wawrzyńca w Malawie została odprawiona Msza św. z okazji 100-lecia powstania świątyni parafialnej. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, w koncelebrze wziął udział, pochodzący z Malawy, bp Stanisław Jamrozek, a także kilkunastu kapłanów, przede wszystkim byli to księża pochodzący z tutejszej parafii i ci, którzy pełnili tu przed laty posługę wikariusza.

Na początku liturgii, przedstawiciele parafii w Malawie powitali Biskupa Rzeszowskiego.

Słowa powitania wypowiedział również ks. Marek Kiełbasa, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Malawie.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba, który podkreślił m.in. jak ważne jest dziękczynienie składane Panu Bogu za łaskę wiary, szczególnie wiarę poprzednich pokoleń, którym zawdzięczamy kościół zbudowany przed stu laty.

Nawiązując do hasła roku liturgicznego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, bp Wątroba mówił, że należy pamiętać o tej świętej wspólnocie, ponieważ tu otrzymuje się łaskę, tutaj również następuje wzrost duchowy na większą chwałę Boga, dlatego ludzie wierzący powinni być odpowiedzialni za Kościół i dbać o Jego żywotność. Kaznodzieja zachęcał, by odkrywać swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i uczestniczyć w Jego budowaniu.

Biskup Rzeszowski podkreślił również, że wiara i dobroć parafian z Malawy i ówczesnego proboszcza, ks. Adama Banka przyczyniły się do powstania diecezjalnej rozgłośni, Katolickiego Radia VIA, które ze studia w Malawie nadawało program od 1994 do 2001 r.

W procesji z darami zostały ofiarowane m. in. kielich mszalny, feretron z wizerunkiem św. Wawrzyńca i św. Marii Magdaleny, a także ważąca ok. 35 kg monstrancja.

Przed zakończeniem bp Stanisław Jamrozek powiedział do uczestników liturgii:

Uroczystości, transmitowane na antenie Katolickiego Radia VIA, zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Biskupa Rzeszowskiego. (jn)

Aktualnie proboszczem parafii jest ks. Marek Kiełbasa, zaś funkcję wikariusza pełni ks. Piotr Łoboda. W parafii pomoc duszpasterską pełni także ks. dr Paweł Synoś, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego.

Pierwszy, drewniany kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany w bliżej nie określonym czasie, został rozebrany z powodu wielkiej starości w 1720 r. Na tym samym miejscu, Józef Poniński dzierżawca Malawy, wybudował w 1721 r. nowy kościół, również drewnia­ny, na dębowych podwalinach, kryty gontem, a w 1919 r. blachą. Później do tego kościoła dobudowano duży przedsionek. Niestety, ten drugi kościół spłonął 6 maja 1921 r.

Obecny kościół, murowany, parafia wybudowała wła­snymi siłami w ciągu dwóch lat, od 1921 da 1923 r. pod kierunkiem probosz­cza ks. Franciszka Kotuli. Cały wystrój wewnętrzny kościoła, dostosowany do stylu neogotyckiego świątyni. Kościół został zbudowany w innym miejscu niż poprzednio, gdyż dawna parcela leżąca na wzgórzu była za mała. Poświęcił go bp Karol Józef Fischer 10 sierpnia 1923 r., a konsekrował bp przemyski Franciszek Barda 27 września 1931 r.

Tekst i zdjęcia: ks. Jakub Nagi

Udostępnij