Odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie

2 czerwca 2021 r., w 30. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie, bp Kazimierz Górny i Tadeusz Ferenc odsłonili, a bp Jan Wątroba poświęcił pomnik św. Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie.

Odsłonięcie i poświęcenie poprzedziła Msza św. w kościele katedralnym w Rzeszowie pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. Eucharystię koncelebrował bp Edward Białogłowski, abp Edward Nowak i blisko 20 księży. W Mszy św. uczestniczył bp Kazimierz Górny.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Po Komunii Świętej abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powiedział o swojej współpracy z Janem Pawłem II.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do Parku Papieskiego. Krótkie przemówienia wygłosili: Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa, Mieczysław Janowski, były prezydent Rzeszowa i bp Kazimierz Górny, pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Pomnik odsłonił bp Kazimierz Górny i Tadeusz Ferenc, były prezydent Rzeszowa, a poświęcania dokonał bp Jan Wątroba.

Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Rzeszów 2 czerwca 1991 r. Na Mszy św. sprawowanej na błoniach przy ówczesnym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziło się blisko 600 tysięcy osób. W miejscu tym z inicjatywy Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Jana Pawła II „Lumen et spes” powstał Park Papieski obejmujący teren o powierzchni 17 hektarów. Właścicielem parku jest miasto Rzeszów, które systematycznie tworzy nowe elementy architektoniczne i nasadzenia roślinne.

Na początku października 2020 r. w Parku Papieskim zamontowano pomnik św. Jana Pawła II, który zastąpił obelisk z tablicą upamiętniającą pobyt papieża w Rzeszowie (obelisk umieszczono kilka metrów obok pomnika). Czterometrowy pomnik przedstawia Ojca Świętego ubranego w liturgiczne szaty, siedzącego na granitowym tronie. Papież w jednej ręce trzyma księgę Pisma Świętego, a drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Odlew został wykonany z brązu. Całość znajduje się na granitowym podeście, który oplatają metalowe róże.

Pomnik zaprojektował Eliasz Dyrow, 26-letni malarz i rzeźbiarz z Jarosławia. Dyrow urodził się w polskiej rodzinie mieszkającej w Kijowie. W 2011 r., w ramach repatriacji, przyjechał do Jarosławia, gdzie ukończył Liceum Plastyczne, a następnie Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artysta jest m.in. autorem monumentalnego obrazu (7,5 m x 2,5 m) pt. „Ocalenie Europy” przedstawiającego Bitwę Warszawską.

Inicjatorem powstania pomnika jest stowarzyszenie „Lumen et spes”. Dzieło powstało dzięki zaangażowaniu merytorycznemu i finansowemu władz miasta Rzeszowa. (tn)

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij