22 nowych absolwentów Studiów Teologiczno-Katechetycznych

12 czerwca 2021 r. 22 studentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych złożyło końcowy egzamin uzyskując prawo do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Egzamin odbył się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W związku ze stanem epidemii zachowano szczególne środki ostrożności. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: ks. Andrzej Cypryś, dyrektor Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Rzeszowie, ks. dr Marek Winiarski, który odpowiada za stronę dydaktyczną studiów i ks. dr Krzysztof Golas, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Z powodu stanu epidemii w pracach komisji nie uczestniczyli wszyscy promotorzy.

Łącznie do egzaminu przystąpiło 22 studentów mieszkających na terenie archidiecezji lubelskiej, archidiecezji przemyskiej, archidiecezji krakowskiej, diecezji sandomierskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, diecezji tarnowskiej i diecezji rzeszowskiej. Katecheci z diecezji rzeszowskiej pochodzą z parafii w Babicy, Palikówce, Straszydlu i pięciu parafii w Rzeszowie: farnej, św. Józefa (osiedle Staromieście), św. Rocha, św. Rodziny i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Podczas egzaminu studenci prezentowali prace dyplomowe oraz odpowiadali na pytania z zakresu teologii. Promotorami prac byli: ks. dr Tomasz Bać, ks. dr Tomasz Bąk, ks. dr Krzysztof Golas, ks. dr Paweł Synośks. dr Marek Winiarski.

Ukończenie studium daje absolwentom prawo nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem jest uzyskanie misji kanonicznej od biskupa miejsca.

O szczegółach naboru na kolejny rok akademicki można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie: https://www.instytut.rzeszow.pl/. (tn)

Zdjęcia: Katarzyna Peszko-Rzym, ks. Marek Winiarski

Udostępnij