22 nowych absolwentów Studiów Teologiczno-Katechetycznych

„Specyfika pracy katechetycznej z dzieckiem z Zespołem Aspergera”, „Normy prawa polskiego dotyczące nauczania religii” – to tytuły tylko dwóch prac dyplomowych napisanych na Podyplomowych Studiach Teologiczno-Katechetycznych w Rzeszowie. 13 czerwca 2020 r. 22 studentów złożyło końcowy egzamin uzyskując prawo do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Egzamin odbył się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W związku ze stanem epidemii zachowano szczególne środki ostrożności, m.in. studenci przychodzili w tak wyznaczonych godzinach, aby się ze sobą nie spotykać. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: ks. Andrzej Cypryś, dyrektor Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Rzeszowie, ks. dr Marek Winiarski, który odpowiada za stronę dydaktyczną studiów i ks. dr Krzysztof Golas, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Z powodu stanu epidemii w pracach komisji nie uczestniczyli wszyscy promotorzy.

Łącznie do egzaminu przystąpiło 22 studentów mieszkających na terenie archidiecezji lubelskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji tarnowskiej i diecezji rzeszowskiej. Katecheci z diecezji rzeszowskiej pochodzą z dziesięciu parafii: w Cmolasie, Dębowcu, Jasionce, Gorlicach (pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy), Przewrotnem, Pstrągowej i Rzeszowie (pw. Matki Bożej Królowej Polski, pw. św. Rocha, pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i pw. św. Michała Archanioła).

Podczas egzaminu studenci prezentowali prace dyplomowe oraz odpowiadali na pytania z zakresu teologii. Tematyka prac dyplomowych dotyczyła m.in. zagadnień biblijnych (np. „Paschalne powołanie Piotra do roli Pasterza. Analiza literacka, egzegetyczna i teologiczna J 21, 15-19”); liturgicznych (np. „Uczestnictwo w liturgii w świetle Soboru Watykańskiego II i współczesnego nauczania Kościoła”), prawnych (np. „Normy prawa polskiego dotyczące nauczania religii”), teologicznych (np. „Diakonat w teologii i historii Kościoła katolickiego”, katechetycznych (np. „Specyfika pracy katechetycznej z dzieckiem z Zespołem Aspergera”).

Promotorami prac byli: ks. dr Tomasz Bać, ks. dr Tomasz Bąk, ks. dr Krzysztof Golas, ks. dr Jan Kulig, ks. dr Paweł Synoś i ks. dr Marek Winiarski.

Ukończenie studium daje absolwentom prawo nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem jest uzyskanie misji kanonicznej od biskupa miejsca.

Sami absolwenci oceniając studium podkreślają nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także serdeczną atmosferę sprzyjającą nawiązaniu bliskich znajomości. „Każdy z nas rozpoczynając studia miał swoje marzenia, plany i ambicje. Jedni chcieli przekazywać wiarę i pracować jako katecheci, inni tylko pogłębić swoją wiedzę, ale nikt z nas nie spodziewał się, że oprócz tego stworzymy zgraną wspólnotę ludzi. Wiedzę, którą zdobyliśmy, można porównać do ziarna, które zostało zasiane – a teraz my, absolwenci, chcemy zadbać o to, aby to ziarno wydało plon. Przed nami trudne zadanie, ale po tych studiach, czujemy się dobrze przygotowani” – mówi Marta Kardyś, absolwentka Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych.

O szczegółach naboru na kolejny rok akademicki można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (www.instytut.diecezja.rzeszow.pl). (tn, 13.06.2020)

Zdjęcia: Katarzyna Peszko-Rzym

Udostępnij