30 lat Caritas Diecezji Rzeszowskiej

„Tylko czyny naznaczone miłością, podejmowane z miłości do Boga i człowieka, są autentycznymi czynami miłosierdzia” – powiedział bp Jan Wątroba podczas obchodów rocznicowych Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 7 maja 2022 r., podczas uroczystej gali, ks. Stanisław Słowik otrzymał statuetkę „Miłosierny Samarytanin”, a 61 osób – okolicznościową statuetkę „Błogosławieni miłosierni”.

Rocznicowej Mszy św. w kościele św. Rocha w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny oraz 30 księży, wśród nich dyrektor i zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Piotr Potyrała, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogusław Janik, a także ks. Stanisław Słowik, dyrektor diecezjalnej Caritas w latach 1992-2020 oraz dyrektorzy Caritas sąsiednich diecezji.

Przed rozpoczęciem Eucharystii Cecylia Juruś z Parafialnego Zespołu Caritas w Rożnowicach przeczytała okolicznościowy wiersz, w którym znalazły się odniesienia m.in. do zaangażowania wolontariuszy oraz pomocy Caritas uchodźcom z Ukrainy.

Uwiarygodnić słowo miłością

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja, komentując fragment Dziejów Apostolskich, zwrócił uwagę na jednoczesną troskę apostołów o głoszenie słowa Bożego i służbę ubogim. „Apostołowie, zajęci nauczaniem i modlitwą, powołali siedmiu diakonów, aby ci mogli realizować w praktyce przykazanie miłości bliźniego. Wybór diakonów to przejaw troski Kościoła, aby kontynuować dzieło Jezusa – nauczanie, posługę uświęcania i posługę miłości. Ta pierwsza wspólnota Kościoła z Jerozolimy wciąż jest wzorem, do którego musimy się ciągle odnosić. Głoszone słowo trzeba uwiarygodnić czynami miłości wobec ubogich i chorych. Kościół to czynił i wciąż czyni, niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych” – mówił hierarcha.

Odnosząc się do historii Caritas Diecezji Rzeszowskiej bp Wątroba zwrócił uwagę na działalność bp. Kazimierza Górnego i ks. Stanisława Słowika. „Jednym z pierwszych dekretów, jaki podpisał bp Kazimierz, ojciec naszej diecezji, było powołanie diecezjalnej Caritas, 8 maja 1992 r. To bardzo szczęśliwa data i wydarzenie, tak, jak szczęśliwą była nominacja pierwszego dyrektora, ks. Stanisława Słowika, wobec którego diecezja i wszyscy, którzy zostali objęci troską Caritas, niosą w sercu ogromną wdzięczność” – powiedział kaznodzieja.

Wyobraźnia miłosierdzia Jacka Krawczyka

Doceniając obecność parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych, bp Wątroba mówił o dobrej współpracy Caritas z wieloma środowiskami oraz o zaangażowaniu wolontariuszy. „Liczne dzieła i inicjatywy Caritas powstały dzięki bardzo dobrej współpracy Caritas z władzami państwowymi i samorządowymi i z podlegającymi im służbami, a także z różnymi instytucjami. Dziękuję wszystkim władzom i dyrekcjom. Szczególnie liczne grono współpracowników Caritas znajduje się w szkołach. Dziękuję dyrekcjom szkół, nauczycielom i wolontariuszom, którzy podejmują z radością różne inicjatywy. Dziękuję wolontariuszom z parafialnych kół Caritas i wszystkim pracownikom Caritas. Obecnie, w czasie okrutnej wojny na Ukrainie, widzimy jak działanie wolontariuszy jest potrzebne. Budujemy się ich poświęceniem i zaangażowaniem” – podkreślił biskup.

W ostatniej części homilii kaznodzieja przedstawił sługę Bożego Jacka Krawczyka z Palikówki jako wzór wolontariusza pomagającego chorym i ubogim (25 marca br. w Rzeszowie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny). „Przywołuję tę postać, gdyż Jacek pokazuje, iż można w warunkach nie zawsze sprzyjających (…), w czasie, gdy nie było odpowiednich struktur i nie mówiło się tak często o wolontariacie, można być zaangażowanym w wielkie dzieło charytatywne. Niewątpliwie ten młodzieniec miał szeroką wyobraźnię miłosierdzia. Tylko czyny naznaczone miłością, podejmowane z miłości do Boga i człowieka, są autentycznymi czynami miłosierdzia” – powiedział bp Jan Wątroba.

Na to co będzie – tak

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Aulę wypełnili m.in. parlamentarzyści z Podkarpacia, władze państwowe z Anną Schmidt, wiceministrem rodziny i polityki społecznej, z Marcinem Warchołem, wiceministrem sprawiedliwości i Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim; władze samorządowe z Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa podkarpackiego i Krystyną Stachowską, zastępcą prezydenta Rzeszowa oraz liczni starostowie, burmistrzowie, wójtowie, służby mundurowe oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji medycznych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, wolontariusze ze szkolnych i parafialnych zespołów Caritas oraz współpracownicy i darczyńcy Caritas.

Zebrani obejrzeli przedstawienie o słudze Bożym Jacku Krawczyku obejmujące kilka charakterystycznych scen z biografii Jacka, m.in. spóźnienie na Wigilię z powodu odwiedzin w Domu Rencisty w Rzeszowie (na widowni byli obecni rodzice Jacka: Tadeusz i Anna Krawczykowie), pozyskiwanie od księży ubrań dla bezdomnych, narzeczeństwo i małżeństwo z Ewą, chorobę nowotworową i śmierć w 25. roku życia. W spektaklu wystąpili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (absolwentem tej szkoły jest kandydat na ołtarze z Palikówki), a przygotowali nauczyciele placówki: Elżbieta Szmyt, Renata Kuzicka, Lidia CypryśJoanna Kocór. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Młody Duch pod kierunkiem Dariusza Kosaka. Na zakończenie przedstawienia wszyscy artyści i uczestnicy gali zaśpiewali piosenkę Marcina Stycznia pt. „Dziękuję i tak” ze słowami: „Za to co było – dziękuję / Na to co będzie – tak”.

Ksiądz Słowik – profesor Caritas

Po odczytaniu Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie ks. Piotr Potyrała wręczył statuetki „Błogosławieni miłosierni” 61 osobom współpracującym z Caritas, począwszy od bp. Jana Wątroby i bp. Kazimierza Górnego. Ksiądz Stanisław Słowik otrzymał najwyższe odznaczenie Caritas – statuetkę „Miłosierny Samarytanin”. „To Ty, z woli bp. Kazimierza, kładłeś fundamenty pod rzeszowską Caritas, a następnie na tych fundamentach budowałeś coraz potężniejszy gmach ewangelicznego miłosierdzia. To Ty dostrzegłeś potrzebę angażowania dzieci i młodzieży w dzieło Caritas i utworzyłeś szkolne koła Caritas. Ty rozwijałeś zaangażowanie świeckich w parafialnych zespołach Caritas. Ty przypominałeś, że sama aktywność bez duchowej formacji na niewiele się zdaje. Księże Prałacie, to Ty powtarzałeś, że nam nie wolno w miejscu stać, że trzeba iść z duchem czasu, trzeba się rozwijać. Ty mówiłeś, że aby powstało wielkie dzieło to czasem trzeba i nie dojeść i nie dospać. I wiem, że to nie były tylko słowa. Ty mówiłeś, że choć pieniądze w Caritas są potrzebne, to jednak nie są najważniejsze. I Ty dawałeś temu świadectwo, bo swoje wynagrodzenie przekazywałeś na pomoc biednym. Gdziekolwiek działo się jakieś nieszczęście, to za chwilę Ty tam byłeś, aby ludziom nieść pomoc, i aby być świadkiem Chrystusowej miłości. Szanowni Państwo! Choć dane mi było studiować kierunek nauk o Caritas na Uniwersytecie we Freiburgu i w Warszawie, to śmiało mogę powiedzieć i powiem, że Ty, Księże Prałacie, byłeś i jesteś najlepszym profesorem Caritas!” – mówił o ks. Słowiku ks. Potyrała.

Ksiądz Stanisław Słowik dziękując za wyróżnienie odniósł się m.in. do postaci św. Brata Alberta, patrona Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Duchowny podkreślił wciąż aktualną potrzebę tworzenia przestrzeni miłości, ciepła i akceptacji dla tych, którzy pozbawieni są domu. Swoistym apelem były przytoczone przez ks. Słowika słowa papieża Franciszka do członków ruchu „Otwartych rąk” z Argentyny: „Miłosierdzie to podróż od serca do rąk. Taki jest Jezus, tak uczy nas Ewangelia: działać, ale od serca”.

Rodzina Caritas

Na zakończenie spotkania, przemówienia wygłosili: Alicja Zając, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Ewa Leniart, Władysław Ortyl, Krystyna Stachowska i Anna Schmidt.

Spotkanie podsumował bp Jan Wątroba. „Jak mogliśmy się dzisiaj przekonać, rodzina Caritas jest bardzo liczna i obejmuje szereg ludzi dobrej woli, ludzi wrażliwych, zaangażowanych, gotowych do poświęcenia i współpracy. Za to dzieło dziękujemy Panu Bogu, licząc na błogosławieństwo w kolejnych latach służby” – powiedział Biskup Rzeszowski.

Galę rocznicową prowadzili: Anna Arciszewska z rzeszowskiego oddziału Telewizji Polskiej i ks. Jakub Nagi z Katolickiego Radia Via. (tn)

Zdjęcia: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Udostępnij