40-lecie parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie

25 września 2022 r. bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie z okazji 40-lecia utworzenia parafii.

W kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie odbyła się uroczystość dziękczynienia za 40 lat istnienia parafii. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, w koncelebrze udział wzięli: ks. Michał Bator, proboszcz, ks. Stanisław Potera, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła, ks. Tadeusz Pindara, dziekan dekanatu Rzeszów-Katedra, a także księża rodacy.

Na początku liturgii ks. Michał Bator powitał zebranych w świątyni i wprowadził w przeżywaną uroczystość. Wśród obecnych w świątyni byli m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu parafii i przedstawiciele rady osiedla Mieszka I i Paderewskiego.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. W pierwszej części Biskup Rzeszowski mówił o symbolice liczby 40, nawiązując do rubinowej rocznicy powstania parafii.
„Chcemy dziękować i wiemy komu najpierw dziękować. Wszechmocnemu Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i wielu łask. Bez Niego, jak nas zapewnia Pan Jezus, nic dobrego nie możemy uczynić. (…) To nasze dziękczynienie składamy na ołtarzu, dziękując Bogu za dar tej wspólnoty parafialnej. Na samym początku Pan Bóg postawił dla tej nowej, młodej, organizującej się wspólnoty przewodnika, pierwszego rektora, po roku proboszcza, dziś ks. prałata Stanisława. Jemu zlecił tę niezwykle ważną funkcję, misję czynienia z nas wszystkich ludu wybranego, wspólnoty, w której będzie przekazywana i umacniana wiara wspólnoty, której poszczególni członkowie staną się świadkami Boga Trójjedynego, w której będzie głoszone Słowo Boże, sprawowane sakramenty święte, gdzie będziemy się nieustannie uczyć realizacji najważniejszego z przykazań, przykazania miłości Boga i bliźniego” – mówił bp Wątroba.

„Dzisiaj, gdy zanosimy do Boga dziękczynną modlitwę, to nade wszystko dziękujemy za posługę ks. prałata Stanisława, pierwszego i długoletniego proboszcza, który niemal jak Mojżesz prowadził przez 40 lat tę wspólnotę. To jest niesamowite. Byli przy nim księża wikariusze, których było około 40. To byli i są znakomici duszpasterze, którzy tutaj przy Księdzu Proboszczu, często jako neoprezbiterzy, pod jego ojcowskim i życzliwym spojrzeniem, uczyli się duszpasterstwa, uczyli się bycia we wspólnocie, a także dzielić się z innymi bogactwem umysłu i serca” – dodał hierarcha.

Biskup w homilii powiedział również, że dziękczynieniem należy objąć również fundatorów, budowniczych, ofiarodawców i tych wszystkich, którzy swoją pracą, modlitwą i ofiarnością wspierali dzieło budowy kościoła i tworzenia wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie bp Wątroba nawiązał do słów św. Pawła z Listu do Tytusa: Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany (1 Tm 6, 11-12). „To konkretne słowo zachęty, wezwanie do walki, bo o wiarę trzeba zawalczyć, trzeba stawać w jej obronie i trzeba wiele czynić, żeby w niej wzrastać i dzielić się z innymi, czyli być świadkami wiary. Trzeba walczyć. Wasza parafia ma to szczęście, że od samego początku istnienia patronuje jej Wódz Wojska Niebieskiego, św. Michał Archanioł. To po jego stronie jest zwycięstwo, pod jego wodzą chcemy walczyć (…) Niech św. Michał wiedzie nas ku zwycięstwu, patronując naszej wspólnocie, poprzez duszpasterzy i osoby zaangażowane w różne grupy, wspólnoty i ruchy kościelne, niech nam wszystkim pomaga w tej walce, byśmy tu na ziemi odnieśli zwycięstwo i mogli kiedyś królować w niebie” – mówił bp Wątroba.

W Eucharystii uczestniczyli również Rycerze św. Michała Archanioła. W tym roku w parafii pw. Św. Michała Archanioła odbędą się misje parafialne, których główną intencją będzie modlitwa o właściwe rozeznanie swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła. (jn)

Historia parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

https://michal.rzeszow.pl/parafia/historia-parafii/

Zdjęcia: ks. Łukasz Hendzel

Udostępnij