40-lecie parafii w Wólce Podleśnej

7 czerwca 2023 r. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą powstania parafii. Mszy św. z racji jubileuszu, odpustu parafialnego, a także święta szkoły, przewodniczył biskup Jan Wątroba.

W kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą powstania parafii. Mszy św. z racji jubileuszu, odpustu parafialnego, a także święta szkoły, przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowało 13 kapłanów. W liturgii wzięli udział parafianie, zaproszeni goście i społeczność miejscowej szkoły, przeżywającej święto patronalne.

Na początku liturgii przedstawiciele parafii powitali Biskupa Rzeszowskiego.

Proboszcz parafii, ks. dr Andrzej Pociask, powitał zebranych i wprowadził w przeżywaną uroczystość.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba.

„Przed laty zaistniała taka potrzeba, zrodziło się pragnienie, by utworzyć parafię, a nade wszystko, by powstał dom Boży, w którym Chrystus, pod postacią Eucharystii, zamieszka pośród naszych domostw. Dzisiaj dziękujemy za wiarę i determinację mieszkańców tej wioski, którzy w niełatwych czasach, mimo wrogości ówczesnej władzy, z wielkim wysiłkiem, jeszcze zanim powstała parafia, gromadzili się tutaj na modlitwę, byli przekonani o słuszności swoich przekonań i organizowali się pod przewodem duszpasterzy. Ta parafialna świątynia jest pomnikiem, wymownym świadkiem waszej wiary i waszego pragnienia, by tutaj wyznawać wiarę, w niej wzrastać, pogłębiać wiarę, przekazywać ją kolejnym pokoleniom i czerpać ze źródeł łaski” – mówił Biskup Rzeszowski do mieszkańców Wólki Podleśnej.

Biskup Wątroba nawiązał również do postaci św. Jadwigi Królowej, patronki parafii, a także miejscowej szkoły: „Patronka jest wzorem. Wybór św. Jadwigi na patronkę jest nobilitacją, uszlachetnieniem, docenieniem, ale przede wszystkim wyzwaniem. Jej postać i jej życie jest dla nas programem, systemem wartości”.

Na zakończenie Mszy św. ks. Andrzej Pociask podziękował wszystkim za udział w obchodach 40. rocznicy utworzenia parafii. Wspominając 10. rocznicę mianowania bp. Jana Wątroby na biskupa rzeszowskiego przez Ojca Świętego Franciszka, ksiądz proboszcz przekazał życzenia.

Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej została erygowana 14 czerwca 1983 roku przez abp. Ignacego Tokarczuka. Pierwszym proboszczem był śp. ks. Jan Kalinka (1983-2003), kolejnym ks. Waldemar Dopart (2003-2017). zaś aktualnym proboszczem jest ks. Andrzej Pociask (od 2017).

Tekst i zdjęcia: ks. Jakub Nagi

Udostępnij