50 lat parafii Św. Stanisława BM w Jaśle

Parafia Św. Stanisława BM w Jaśle przeżywała jubileusz 50-lecia. Głównej uroczystości 26 września 2021 r. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Do uroczystości jubileuszowych parafianie przygotowywali się przez misje parafialne od 19 do 25 września 2021 r. Centralnym punktem świętowania była Msza św. 26 września, której przewodniczył bp Jan Wątroba.

W homilii bp Wątroba mówił m.in. o radości świętowania. ,,Kochamy jubileusze także nasze osobiste, indywidualne, bo to jest znakomita okazja, aby się radować. Samo słowo jubilate oznacza radość, wezwanie do wielkiej radości, do wysławiania również Tego, Który jest źródłem wszelkiego dobra i Który jest Panem czasu. Jubileusz związany jest z czasem i jego upływem. Dzisiaj przychodzimy się radować, ale nie tylko dzisiaj przecież biblijny przekaz mówi o Roku Jubileuszowym, roku łaski, pojednania, przebaczenia, a więc roku niezwykłym” – mówił hierarcha.

Biskup Wątroba podkreślił także, że każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności. ,,Jubileusz jest znakiem wielkiej wdzięczności. Człowiek wiary doskonale wie, do kogo przychodzić, gdy ma potrzebę dziękowania. Owszem ludziom także chcemy dzisiaj dziękować, ale nade wszystko dziękujemy Temu, Który jest sprawcą wszelkiego dobra, Który w swojej Świętej Opatrzności rządzi, kieruje, ale też się opiekuje i pomaga” – zaznaczył duchowny.

Parafia pw. św. Stanisława w Jaśle została erygowana przez bpa Ignacego Tokarczuka. Terytorium jej wydzielono z parafii farnej w Jaśle. 01.06.1971 r. pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kołtak. Kościół parafialny stanowi dawna Kaplica Gimnazjalna, która stanowiła u swego początku integralną część jasielskiego Gimnazjum powstałego 1868 r. Dnia 28.05.1892 r. położono kamień węgielny, a już 07.12.1893 r. kaplicę poświęcono. Inicjatorem budowy był dyrektor Gimnazjum Klemens Sienkiewicz. Opiekę nad kościołem sprawował katecheta Gimnazjum.

Po wysiedleniu mieszkańców Jasła w dniach 13-15.09.1944 r. kościół został spalony. Pozostały jedynie mury i sklepienie prezbiterium. W 1949 r. ukończono restaurację kościoła. W 1950 r. bp Franciszek Barda podniósł kaplicę do rangi kościoła filialnego, a rektorem mianował ks. Aleksandra Gotfryda. Przez całe lata trwało upiększanie kościoła i jego remonty. W 1974 r. wstawiono witraże. W 1976 r. zbudowano organy.

Główny ołtarz przedstawia postać Matki Bożej, po bokach usytuowane są postacie św. Stanisława BM, patrona kościoła i św. Stanisława Kostki. Dwa ołtarze w nawach bocznych zostały wykonane przez braci Mieczysława i Romualda Naszkiewiczów z Jasła wg projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Smoczeńskiego z Wojaszówki. Polichromię wnętrza zaprojektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk.

W latach 1977-1986 wybudowano dom parafialno-katechetyczny. W 1996 wykonano kute ogrodzenie. W 1999 r. wymieniono strop świątyni. W 2014 r. dokonano wymiany dachu: więźby i pokrycia blachy aluminiowo-cynkowej oraz rekonstrukcji wieżyczki z sygnaturką.

Parafia przygotowując się do jubileuszu 50 – lecia ustanowienia parafii podjęła następujące prace: w 2014 r. wymieniono więźbę dachową, przeprowadzono rekonstrukcję wieżyczki i pokryto dach, w latach 2018-2019 wykonano prace konserwatorskie przy elewacji kościoła, dokonano wymiany schodów, w latach 2020-2021 wymieniono okna, dokonano renowacji witraży i stropu, przemalowano ściany. (nj)

Zdjęcia: Natalia Janowiec

Udostępnij