78. rocznica Akcji „Burza” w Rzeszowie

19 maja 2022 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające Akcję „Burza” z 1944 r. W uroczystościach uczestniczył bp Kazimierz Górny.

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele farnym w Rzeszowie odprawiona w intencji uczestników i poległych w Akcji „Burza” i, będącej jej częścią, operacji „Ostra Brama”. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny, w koncelebrze uczestniczył ks. Władysław Jagustyn, duszpasterz rzeszowskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ks. Stanisław Słowik, emerytowany dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i ks. Jan Szczupak, wikariusz biskupi ds. społecznych.

Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik. Kaznodzieja wielokrotnie podkreślał znaczenie przeszłości w budowaniu przyszłości. „Nigdy dosyć wydobywania i pokazywania waszych duchowych korzeni czerpiących życiodajne soki z tego, co nazywamy polskością. Polskość była kształtem tamtej Ojczyzny, o której mówi się Polska przedwojenna. Polskość bez kompleksów, bez samobiczowania, bez ironii. Polskość, która znała swoja wartość. Polskość, która potrafiła słyszeć mowę przeszłych pokoleń. Polskość, która wiedziała skąd przyszła i dokąd zmierza. Polskość, która chciała budować Ojczyznę silną, gospodarną, sprawiedliwą, wspartą na fundamencie chrześcijańskich wartości. Uczył was polskości spójny system wychowawczy: rodzinny dom, szkoła państwowa i samorządowa, Kościół, harcerstwo, Wojsko Polskie” – mówił ks. Słowik.

Duchowny zwrócił uwagę na potrzebę troski o rozwój materialny i duchowy ojczyzny. „Mówiąc o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym chcę  powiedzieć o potrzebie istnienia dziś państwa nadziemnego. Jan Paweł II na Westerplatte przypomniał zdanie bł. bp. Michała Kozala: Od przegranej orężnej, bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Dziś, gdy już nie śpiewamy Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, trzeba przypomnieć słowa bardzo prostego wiersza, który koresponduje z steranymi życiem członkami Armii Krajowej: Dajcie mi tylko proszę to, co jest polskie / Co katolickie, co tylko Boże! / A wtedy moje stargane życie / Z Chrystusem w nowe wartości złożę” – powiedział kaznodzieja.

Po Mszy św. odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie.

Kolejna część uroczystości odbyła się przed tablicą upamiętniającą akcję „Burza” i „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie i Nowogrodczyźnie, umieszczonej na ścianie kościoła. Żołnierze odczytali uroczysty apel, w którym wymieniono poległych dowódców operacji Armii Krajowej, a salwą honorową uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce za ojczyznę.

„Akcja Burza i przeprowadzona w jej ramach operacja Ostra Brama stały się pewnego rodzaju wołaniem do świata, że to właśnie my Polacy jesteśmy gospodarzami ziem, do których prawo rościli sobie Niemcy i Rosjanie. Wszystkie starcia pokazały jak Wojsko Polskie z niezwykłym bohaterstwem broniło każdego skrawka Polskiej ziemi. Za ofiarę życia, pragniemy im w sposób szczególny podziękować. Gdyby nie ich odwaga i męstwo, nie było by dziś niepodległej Polski i nas” – mówił wicewojewoda Radosław Wiatr, który był jednym z wielu członków władz wojewódzkich i miejskich obecnych na uroczystościach obok, m.in.: Stanisława Kruczka, członka zarządu Województwa Podkarpackiego i Jolanty Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

Na zakończenie zebrani przed kościołem farnym złożyli kwiaty pod tablicą „Ziemi Wileńskiej”.

Uroczystości zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Rzeszowie.

Akcja „Burza” – akcja wojskowa Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim prowadzona od stycznia 1944 r. do stycznia 1945 r. Jednym z celów akcji było uświadomienie władzom radzieckim, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego. W lipcu 1944 roku akcja „Burza” rozpoczęła się na Wileńszczyźnie i Nowogrodczyźnie. W sumie w akcji wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy. Ok. 20-30 tys. osób zostało wywiezionych w głąb ZSRR, z czego większość nigdy nie wróciła do kraju. Na skutek działań NKWD uwięziono ok. 50 tys. żołnierzy AK uczestniczących w akcji „Burza”. (tn)

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Udostępnij