84. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

17 września br. w 84. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie bp Edward Białogłowski przewodniczył Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył. Uroczystości odbyły się również przy Krzyżu Pomniku Ofiar Komunizmu.

Organizatorami uroczystości religijno-patriotycznej byli: Związek Piłsudczyków RP Oddział w Rzeszowie, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz parafia pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Powitania zebranych oraz wprowadzenia w przeżywaną uroczystość dokonał ks. Władysław Jagustyn, emerytowany proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie.

Homilię wygłosił ks. Józef Galant. Kaznodzieja nawiązując do czytań mszalnych, zauważył że w życiu obrońców suwerenności i niepodległości ojczyzny spełniły się słowa św. Pawła, że „nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.” (Rz 14,7) Przywołując postaci bohaterów narodowych zachęcał, aby idąc ich przykładem dbać o wspólne dobro jakim jest nasza ojczyzna. Ks. Galant odwołując się do słów kard. Karola Wojtyły z 1976 roku, wypowiedzianych podczas wizyty w USA, zauważył, że żyjąc w wolnej ojczyźnie nadal trzeba być czujnym, ponieważ teraz trwa walka o „niepodległość ludzkich serc”.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli w procesji na Plac Śreniawitów.

Modlitwę Litanią Narodu Polskiego prowadzili ks. Władysław Jagustyn oraz ks. Jan Szczupak. Przy Krzyżu Pomniku Ofiarom Komunizmu odśpiewano Hymn Państwowy, modlono się w intencji poległych za ojczyznę oraz złożono kwiaty. (jo)

Fot. PUW

Udostępnij