Archidiecezjalny Kongres Trzeźwości

W sobotę, 30 września 2023 r. w Instytucie Teologiczno–Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Archidiecezjalny Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Kongres rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. Eucharystię koncelebrowali kapłani diecezji rzeszowskiej, m.in. ks. Grzegorz Kot, diecezjalny moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, dekanalni duszpasterze trzeźwości oraz kapłani z archidiecezji przemyskiej.

Homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W słowie skierowanym do zgromadzonych zwrócił uwagę, że drogą do prawdziwej wolności i radości jest uwolnienie od wszelkim uzależnień krępujących człowieka oraz zwrócenie się do Jezusa, Który jest jedynym dawcą prawdziwej radości.

Następnie w auli ITP odbyła się część wykładowa. Zaproszonych gości przybyłych na spotkanie przywitał i w tematykę Kongresu wprowadził ks. Grzegorz Kot. Następnie swój referat odpowiadający na pytanie: „Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości?” wygłosił bp Tadeusz Bronakowski. Nad ekonomicznymi konsekwencjami spożywania alkoholi pochylił się dr hab. Krzysztof Wojcieszek. O roli samorządu w przeciwdziałaniu uzależnieniom mówiła dr Bernadetta Frysztak. Na konsekwencje uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu podczas wykładu zwrócił uwagę ks. dr Jan Kobak. Wykład kończący sesję naukową wygłosił ks. dr hab. Piotr Kulbacki, podejmując tematykę związaną z działalnością trzeźwościową w trwającym roku duszpasterskim. Spotkanie dopełniła dyskusja, podczas której zostały poruszone ważne kwestie dla troski o trzeźwość w naszym narodzie.

Kongresy trzeźwościowe to inicjatywa mająca na celu przypomnienie istotnych treści związanych z trzeźwością i abstynencją oraz z innymi uzależnieniami. Podczas kongresu zostały poruszone treści związane z trzeźwością, w kontekście tego, co Kościół, państwo, rodzina mogą zrobić w służbie trzeźwości. Wszystko po to, by pomóc człowiekowi – aby jak najmniej osób było skażonych, czy dotkniętych problemem uzależnienia. W Archidiecezjalnym Kongresie Trzeźwości wzięły udział między innymi małżeństwa i członkowie wspólnot kościelnych, którzy własnym przykładem chciały pokazać, że dobrowolna abstynencja daje wewnętrzną wolność.

W diecezji rzeszowskiej pomocą dla osób zmagających się z uzależnieniem oraz współuzależnionych służy powołana w 2019 r. fundacja Pomagam bo Kocham. W poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych oferowana jest bezpłatną pomoc psychologów, psychoterapeutów, prawników, specjalistów ds. uzależnień oraz opieka duchowa. Siedziba fundacji mieści się przy parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie. Działalność fundacji koordynuje ks. Grzegorz Kot. (jo)

Fot. ks. Jakub Oczkowicz

Udostępnij