Barbara Święta o górnikach pamięta. Modlitwa gazowników w Rzeszowie

W rzeszowskiej farze (02.12.) bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św., w której wzięli udział dyrektorzy i pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa – Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle. Okazją do modlitewnego spotkania było zbliżające się wspomnienie liturgiczne św. Barbary, patronki m. in. gazowników, górników, hutników. Podczas Eucharystii Biskup Rzeszowski poświęcił sztandar jasielskiego oddziału spółki.

W homilii bp Jan Wątroba podkreślił, że św. Barbara patronuje tym, którzy wykonują niebezpieczne zawody, w tym także zebranym w kościele farnym w Rzeszowie gazownikom. “Różnorodne są dobra, które Stwórca złożył pod ziemią dla pożytku człowieka, dla budowania wspólnoty, dla czynienia sobie ziemi poddaną. Do tych dóbr należy również gaz. Dlatego dzisiaj wiedzeni odruchem serca, ale także jako ludzie wiary, przybywamy w samo wspomnienie, czy w okolicy wspomnienia św. Barbary, by dziękować Bogu za jej opiekę. Mocne jest to przeświadczenie ludzi pracujących pod ziemią, wydobywających wszelkie dobra ziemi, że św. Barbara może ochronić przed różnymi niebezpiecznymi wydarzeniami i uratować gdy zdarzy się nieszczęście, czy jakaś katastrofa. Stąd tyle jej pomników, figur, obrazów, modlitw, a także to piękne zawołanie: “Barbara Święta, o górnikach pamięta”. My dzisiaj pamiętamy o niej i dziękujemy Bogu, że dał nam taką patronkę” – mówił bp Wątroba.

Po homilii, Adam Pęzioł, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle, poprosił Biskupa Rzeszowskiego o poświęcenie sztandaru.

“Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom pobłogosław ten sztandar i spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Za przyczyną św. Barbary udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego” – modlił się bp Wątroba.

Na awersie nowego sztandaru wyhaftowano wizerunek św. Barbary i napis: “Św. Barbaro patronko gazowników opiekuj się nami”. Rewers zawiera logo PSG i napis: “Polska Spółka Gazownictwa. Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle”.

Bezpośrednio po modlitwie, Adam Pęzioł ukazał sztandar zebranym w świątyni i przekazał pocztowi sztandarowemu.

Po zakończeniu Eucharystii gazownicy wzięli udział w drugiej części uroczystości, które odbyły się w Filharmonii Podkarpackiej. (jn)

Fot. Jakub Nagi

Udostępnij