Biskup Jan Wątroba udzielił błogosławieństwa wdowie w Gorlicach

W Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach biskup Jan Wątroba udzielił błogosławieństwa wdowie Hannie Wlezień. Jest to 17 wdowa w diecezji rzeszowskiej, która przez błogosławieństwo pasterza w pełniejszy sposób związała swoje życie z Chrystusem. Uroczystość odbyła się 1 lutego 2023 roku.

Święto Ofiarowania Pańskiego już dwudziesty siódmy raz przeżywamy jako Dzień życia konsekrowanego. Wielu utożsamia je wyłącznie ze stanem zakonnym, jednak różnorodność zgromadzeń, instytutów tak męskich jak i żeńskich to jeszcze nie całość życia konsekrowanego. Słusznie Papież Franciszek określa je mianem „fantazji Ducha Świętego”. W kategorii osób poświęconych Bogu są bowiem jeszcze dziewice konsekrowane, wdowy i wdowcy, a także rzadziej obecne w Kościele pustelnice. Są to tak zwane indywidualne formy życia konsekrowanego, nad którymi opiekę sprawuje biskup diecezjalny i specjalna podkomisja przy Episkopacie Polski.

1 lutego 2023 r. w gorlickiej bazylice w pełni zajaśniał znak życia konsekrowanego naszej diecezji podczas podniosłego obrzędu błogosławieństwa wdowy – Hanny Wlezień.

W uroczystości pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby, obok gorlickich duszpasterzy i księży rodaków, uczestniczyli zaproszeni kapłani zakonni, wśród nich duchowy przewodnik rzeszowskiej wspólnoty wdów konsekrowanych, o. Bolesław Opaliński OFM, Gwardian Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Były także dziewice konsekrowane, a nawet jedna z dwóch pustelnic żyjących na terenie diecezji.

Oczywiście najliczniej był reprezentowany stan wdów konsekrowanych. Hanna Wlezień jako pierwsza parafianka i pierwsza mieszkanka Gorlic weszła przed dwoma laty na drogę formacji do tego stanu.

Trzeba przyznać, że fenomen wdowieństwa poświęconego Bogu rozwija się prężnie i stanowi niewątpliwy znak czasu. Dla porównania: dziewic konsekrowanych jest w naszej diecezji sześć. W maju do ich grona ma dołączyć Katarzyna (jest jeszcze Teresa, ale ona duchowo przynależy do diecezji przemyskiej). Hanna jest siedemnastą wdową z naszej diecezji, która przez specjalne błogosławieństwo, praktykowane w Kościele już od starożytności, w pełniejszy sposób związała swoje życie z Chrystusem jedynym Oblubieńcem od śmierci małżonka.

Biskup Wątroba przywołał w homilii biblijne wdowy Starego i Nowego Testamentu, stanowiące przykład i wzór do naśladowania, jak choćby Judyta, prorokini Anna, kobieta ofiarująca swój „wdowi grosz”, czy wreszcie Najświętsza Maryja Panna, służąca Chrystusowi i wspólnocie Kościoła w stanie wdowieństwa.

Podczas obrzędu Hanna otrzymała krzyż i księgę Liturgii Godzin jako znaki konsekrowanego wdowieństwa. Jak sama powiedziała na koniec uroczystości, modli się za zmarłego męża, a oddając swoje życie Bogu w nowy sposób, „pragnie jedynie zbawienia dusz”. Niech radość bijąca z twarzy Hani stale jej towarzyszy w codziennej służbie, już nie tylko dla swej rodziny, bo konsekrowana wdowa przez fakt zaślubin z Bogiem poszerza swoje serce, by objąć nim całą parafię i tych wszystkich ludzi, do których Pan ją pośle jako świadka swej miłości i obecności w świecie. Ufamy, że przykład Hani pociągnie inne wdowy, a pasterzom uświadomi potrzebę duszpasterstwa wdów i wdowców.

Opr. Iwona Józefiak OV

Fot. Archiwum parafii pw. NNMP w Gorlicach

Udostępnij