Biskup Wątroba poświęcił plebanię i bibliotekę w Trzcinicy

16 września 2020 r. bp Jan Wątroba gościł w Trzcinicy w dekanacie Jasło-Zachód, gdzie poświęcił wyremontowaną plebanię parafii Przemienienia Pańskiego i św. Doroty oraz mieszczącą się w niej bibliotekę.

Podczas Mszy św. w zabytkowym kościele św. Doroty bp Wątroba w homilii mówił m.in. o ludzkiej solidarności, miłości i życzliwości. Nawiązując do Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian podkreślił, że tym, co łączy Boga i człowieka, jest miłość: ,,…Miłość nigdy nie ustaje, nigdy się nie kończy. W życiu wiecznym wiara i nadzieja nie będą nam potrzebne. W niebie będziemy cieszyć się miłością Boga, tam osiągniemy wszystko’’.

Hierarcha zaznaczył również, że ludzka współpraca i solidarność rodzi dobro wspólne. ,,Z dobra wspólnego tworzą się piękne dzieła. W ten sposób objawia się troska, piękno, a nade wszystko miłość do ojczyzny i kultury’’ – podkreślił kaznodzieja.

Po Eucharystii bp Wątroba poświęcił wyremontowaną, zabytkową plebanię, w której powstała filia gminnej biblioteki.

Zabytkowa plebania była zamieszkana przez trzcinickich księży do połowy lat 90-tych XX wieku. Pod koniec lat 90-tych przeniesiono tutaj siedzibę biblioteki, która początkowo mieściła się w domach prywatnych osób, a później w internacie byłego Zespołu Szkół Rolniczych. Biblioteka prowadziła swoją działalność w budynku przez ponad 20 lat. Podczas prac remontowo-konserwacyjnych w zabytkowym kościele św. Doroty plebania pełniła funkcję magazynową.

Prace remontowe plebanii rozpoczęły się 6 listopada 2019 r., a zakończyły 31 lipca 2020 r. W budynku, oprócz biblioteki, znajduje się również oddział dla dzieci, pracownia internetowa, sala konferencyjna oraz Gminne Centrum Informacji Lokalnej i Turystycznej.

Natalia Janowiec

Zdjęcia: Natalia Janowiec

Udostępnij