Boże Ciało w Rzeszowie. GALERIA

„Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć przez całą wieczność” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

16 czerwca 2022 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 na podium przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny oraz jedenastu neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 4 czerwca br.

W homilii bp Jan Wątroba odniósł się do Eucharystii sprawowanej ostatnio pod Wielką Krokwią w Zakopanem w 25. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Ówczesny pobyt Ojca Świętego związany był z przeżywanym Kongresem Eucharystycznym, którego rozważania były skoncentrowane wokół Eucharystii, jako najcenniejszego skarbu ludzi wierzących.

„Żeby cokolwiek zrozumieć z Eucharystii trzeba wierzyć w życie wieczne. Jeśli wierzę w Eucharystię to muszę widzieć cel, a jest nim szczęście płynące ze zjednoczenia z Bogiem już przez całą wieczność. Trzeba wierzyć w życie wieczne tak, jak o nim mówił i obiecywał je Pan Jezus. (…) Życie wieczne jest to bezgraniczne wypełnienie się tą miłością, która płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. To On nas prowadzi do ziemi obiecanej, a naszą ziemią obiecaną jest wiekuiste zanurzanie się w Bożej miłości. Do tej miłości nie idzie się przez pokonywanie kilometrów, ale poprzez zrzucanie z siebie grzechów, ciągłe nawracanie się, pracę nad sobą, radosne poddawanie się Bożej woli i coraz większe otwieranie się na Bożą miłość i przyjmowanie jej zwłaszcza w sakramentach świętych. Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć przez całą wieczność. Żeby nie ustać na tej drodze do nieba trzeba się wzmacniać Ciałem i Krwią samego Syna Bożego. Człowiek aby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju, zaś by osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucharystii. To jest pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego” – mówił bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski nawiązał do odbywającej się kolejnych parafiach adoracji Najświętszego Sakramentu i peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. „Każdego dnia przypominamy tę prawdę, że Maryja jest najlepszą przewodniczką do swego Syna. Od 25 marca, czyli dnia 30-lecia utworzenia diecezji rzeszowskiej, trwa peregrynacja figury Fatimskiej Pani od parafii do parafii, która odbywa się według kalendarza adoracji eucharystycznej (…) To jest kolejne zaproszenie, byśmy ożywili naszą chrystocentryczną pobożność maryjną. Przez Maryję do Jezusa. Od Maryi do Hostii. Jest to zaproszenie byśmy odkryli w kulcie Maryi i coraz bardziej pogłębionym kulcie Najświętszego Sakramentu, jedyną drogę uzdrowienia, uratowania i ożywienia naszej wiary byśmy nie ustali w drodze do nieba. Tego nas uczyli święci przewodnicy duchowi, tego uczył nas również św. Jan Paweł II” – mówił Biskup Rzeszowski.

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna. Najświętszy Sakrament niósł bp Jan Wątroba i następnie neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano przy kościele św. Krzyża na ul. 3 Maja. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Na wystrój ołtarza składał się krzyż wpisany w duże, czerwone serce stojące przed kościołem. Obok znajdował się napis: „Król miłości i pokoju”. Tradycyjnie rzemieślnicy ozdobili ołtarz bochenkami chlebów.

Ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Na tle licznych fotografii przedstawiających działania wojska i policji umieszczono słowa: „Z Ciebie moc płynie i męstwo”.

Trzeci ołtarz zbudowano przed Rondem Pakosława, tuż obok budynku byłych Rzeszowskich Zakładów Graficznych. Ołtarz przygotowała Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Służba Więzienna. Na planszy widniał napis: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”.

Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W jego centrum była biała hostia z napisem IHS.

Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, bp Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, którymi zebrani podzieli się ze sobą. 

Jan Budziaszek zaprosił zebranych na wieczorny koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”.

Centralne uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Rzeszowie były transmitowane przez Katolickie Radio VIA. (jn)

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij