Bp Edward Białogłowski do wiernych w Jaśle: Dziękujemy za pokarm i napój życia

,,Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu, że nie jesteśmy sierotami tylko dziećmi Boga Żywego. Dziękujemy Synowi Bożemu za to, że jest z nami rzeczywiście obecny w Najświętszej Eucharystii i w łasce świętych sakramentów, które są sprawowane w Jego Kościele’’ – mówił bp Edward Białogłowski podczas uroczystości Bożego Ciała w Jaśle.

Biskup Edward Białogłowski przewodniczył centralnym uroczystościom Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Jaśle. Uroczystości rozpoczęła Msza św. na placu polowym przy kościele Farnym o godz. 10.00.

W homilii hierarcha powiedział, że dzisiaj ,,Zanurzamy się w Wielką Tajemnicę Wiary, w tajemnicę Eucharystii i Chrystusowego kapłaństwa. W tym roku, często powracamy do wiary w Kościół Chrystusowy. Dziękujemy za rzeczywistość Kościoła, dziękujemy Chrystusowi, że jest naszą głową i dziękujemy Mu za to, że jesteśmy wszczepieni w Niego przez tajemnicę Chrztu Świętego. Dziękujemy dzisiaj Panu Jezusowi, że jest z nami obecny przez wszystkie dni, jak powiedział i będzie obecny aż do skończenia świata. A wyrazem tej obecności są zarówno tabernakula, jak i miejsca stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. A pojawiają się również świątynie, w których adoracja trwa całą dobę i cały rok, a więc wiara w obecność Chrystusa nie wyczerpuje się tylko w celebrze Eucharystii i nie tylko w chwilowym trwaniu przy Chrystusie w adoracji, ale właśnie w trwałej obecności z Nim i przy Nim’’ – zaznaczył biskup.

,,Dziękujemy Ci Panie za słowa Prawdy, które Duch Święty podpowiedział świętym mężom i zapisali je w Księdze Biblii, w Księdze Życia, w Księdze, która wskazuje nam ciągle drogę do Ciebie i do wieczności. Dziękujemy za pokarm i napój życia, czyli Najświętszą Eucharystię, a szczególnie za nasze siostry i braci, którzy codziennie starają się uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Ciało Pańskie, aby godnie żyć’’ – modlił się tymi słowami hierarcha.

Po Mszy św. wierni przeszli ulicami miasta w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. (nj)

Zdjęcia: Natalia Janowiec

Udostępnij