Bp J. Wątroba do mieszkańców Jasła: Potrzebujemy umocnienia wiary, nadziei i miłości

19 czerwca 2020 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zostanie odsłonięty i poświęcony Pomnik Chrystusa Króla w Jaśle. W specjalnym liście do mieszkańców Jasła bp Jan Wątroba pisze m.in. o związkach Jasła z kultem Najświętszego Serca Jezusowego oraz zachęca mieszkańców Jasła do duchowego przygotowania do tego wydarzenia. „Niech ten czas będzie okazją do umocnienia wiary, odnowienia nadziei i pomnożenia miłości, czego tak bardzo wszyscy potrzebujemy, przeżywając niełatwe i niespokojne czasy” – napisał biskup rzeszowski. Poniżej prezentujemy treść listu:

Słowo Biskupa Rzeszowskiego do Mieszkańców Jasła

Umiłowani Bracia i Siostry – Mieszkańcy Jasła!

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą w tym roku będziemy obchodzić w dniu 19 czerwca, w Jaśle zostanie odsłonięty i poświęcony Pomnik Chrystusa Króla. Został on wzniesiony na Gorajowickiej górce z inicjatywy wiernych świeckich, zwłaszcza ze środowiska jasielskich rzemieślników, dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu, a także dzięki życzliwości Władz Miasta. Wszystkim fundatorom, ofiarodawcom, jak również projektantom i wykonawcom składam serdeczne podziękowanie za pracę oraz za wszelkie wsparcie materialne i duchowe w realizacji tego dzieła.

Umiejscowiony w najwyższym punkcie miasta pomnik ma być widocznym znakiem wiary i ufności, jaką wierni tu mieszkający pokładają w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Królu. Akt poświęcenia pomnika pragnę połączyć z odnowieniem aktu zawierzenia społeczności jasielskiej Najświętszemu Sercu Jezusa. Gorąco ufam, że będzie to mieć głębokie duchowe znaczenie dla wszystkich mieszkańców Jasła. Miasto to bowiem, przez obecność w nim od przeszło stu lat Sióstr Wizytek, jest ściśle związane z kultem Najświętszego Serca Jezusowego, co warto sobie uświadomić zwłaszcza w tym roku, gdy mija sto lat od kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque, wielkiej krzewicielki kultu Serca Jezusowego.

Wyrażam pragnienie, aby wierni z wszystkich parafii jasielski przygotowali się duchowo do aktu poświęcenia i zawierzenia. Dlatego proszę, aby we wszystkich kościołach Jasła od dnia Uroczystości Patrona Miasta św. Antoniego Padewskiego aż do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, po każdej Mszy Świętej odmawiać modlitwę do Chrystusa Króla, powierzając Jemu nasze rodziny, wspólnoty parafialne, grupy duszpasterskie i apostolskie oraz całe miasto. Niech ten czas będzie okazją do umocnienia wiary, odnowienia nadziei i pomnożenia miłości, czego tak bardzo wszyscy potrzebujemy, przeżywając niełatwe i niespokojne czasy.

Niech umieszczone na wzniesionym pomniku wezwanie: „Króluj nam Chryste” staje się rzeczywistością w naszych sercach i umysłach, w naszym życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym, w Ojczyźnie i w całym świecie.

Wszystkim z serca błogosławię.

+ Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 7 czerwca 2020 r.

Zdjęcie: T. Nowak

Udostępnij