Bp Jan Wątroba podsumował 2021 rok

24 grudnia 2021 r. bp Jan Wątroba w audycji „Gość poranka” na antenie Radia VIA mówił o najważniejszych wydarzeniach z życia diecezji, jakie miały miejsce w 2021 roku. Zwrócił również uwagę na funkcjonowanie Kościoła lokalnego w czasach pandemii koronawirusa.  

„Rok 2021 minął pod znakiem pandemii, ale mimo tego zagrożenia i różnego rodzaju restrykcji Kościół jako wspólnota, w tym nasz Kościół lokalny funkcjonował normalnie. W minionym roku udało się zrealizować zamierzenia i cykliczne wydarzenia duszpasterskie m. in. wizytacje kanoniczne w parafiach, których było ok. 60. Udało się przeprowadzić wszystkie wizytacje, choć w tym roku były one w pewien sposób ograniczone. Nie było wizyt w szkołach, które funkcjonują na terenie danej parafii, a także ze względu na obostrzenia nie były możliwe odwiedziny chorych w domach i zakładach opieki, ale sama istota wizytacji została zachowana. Podobnie było z udzielaniem sakramentu bierzmowania i innych sakramentów. Przy zachowaniu wszystkich przepisów sanitarnych realizowaliśmy codzienną posługę w Kościele jako biskupi, księża proboszczowie i wikariusze” – mówił bp Wątroba.  

Biskup Rzeszowski wspomniał o przeżywanym roku św. Józefa, który papież Franciszek ogłosił z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.Ten rok był poświęcony św. Józefowi. W związku z tym ważnym wydarzeniem w  diecezji było zawierzenie naszego Kościoła lokalnego opiece tego świętego orędownika, które odbyło się 1 maja 2021 r. w dwóch miejscach diecezji: w Rzeszowie (kościół pw. św. Józefa – Staromieście) i w Skołyszynie (kościół pw. św. Józefa). Ten wyjątkowy rok zakończył się 8 grudnia” – wspominał hierarcha.  

„Jako diecezja przeżywaliśmy również 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Rzeszowie. W związku z tym zorganizowano wiele wydarzeń związanych z tamtym wydarzeniem. Widocznym znakiem tej rocznicy jest nowy pomnik św. Jana Pawła II w Parku Papieskim przy katedrze rzeszowskiej” – dodał bp Wątroba.

„Również w tym roku przygotowywaliśmy się i wzięliśmy udział w beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, a także ks. Jana Machy. Warte podkreślenia jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka pochodzącego z naszej diecezji. Aktualnie czekamy na decyzję watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczącą pozwolenia na rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego” – mówił Biskup Rzeszowski.

Bp Wątroba nawiązał również do odbywającej się co pięć lat (ze względu na pandemię ostatnia wizyta miała miejsce 7 lat temu) pielgrzymki „do progów apostolskich”: „W październiku przeżywaliśmy wizytę „ad limina Apostolorum”, która jest związana ze spotkaniem biskupów z Ojcem Świętym. Bardzo ważny był czas przygotowań do tej wizyty, który obejmował poszczególne sektory Kościoła lokalnego”. We wcześniejszej rozmowie dotyczącej spotkania z Franciszkiem bp Wątroba podkreślił, że omawiano sprawy ogólne, a pośród nich kwestię dialogu ze światem, co jest bardzo ważne i aktualne. „Ojciec Święty wiele o tym mówi. Zapytany, jak sam rozumie, i co my powinniśmy rozumieć przez to pojęcie, podał klucz do takiego dialog, którym jest bliskość. To ulubione słowo Ojca Świętego – vicinanza – bliskość. Wskazał na różne wymiary tej bliskości. Oczywiście najważniejsza jest bliskość z Panem Bogiem, modlitewna relacja biskup-Pan Bóg. Jeśli biskup nie jest człowiekiem modlitwy, to nie jest biskupem w ogóle. Tak można by to streścić. Chodzi o bliskość naturalną, od której zależą wszystkie inne zbliżenia, bliskości, relacje” – mówił bp Wątroba.

Istotnym wydarzeniem, według Biskupa Rzeszowskiego, w życiu Kościoła było również rozpoczęcie diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. „Mam nadzieję, że zaangażowanie kapłanów i wiernych świeckich przyczyni się do ożywienia życia duszpasterskiego i apostolskiego w naszej diecezji” – podkreślił Biskup. (jn)

Rozmowę przeprowadzono 24 grudnia 2021 r. w audycji „Gość poranka” na antenie Radia VIA.

Udostępnij