Biskup Górny pobłogosławił 96 nowych lektorów

W Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, 5 listopada 2022 r., bp Kazimierz Górny udzielił błogosławieństwa 96 nowym lektorom Liturgicznej Służby Ołtarza.

Uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu.

Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny, zaś w koncelebrze wzięło udział 12 kapłanów, duszpasterzy LSO.

Na początku Mszy św. ks. Paweł Knurek, proboszcz tarnowieckiej parafii, powitał zebranych w świątyni i zachęcił do zawierzenia swojego życia Matce Najświętszej.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Dominik Leniart, diecezjalny duszpasterz LSO, przedstawił ministrantów, kandydatów do funkcji lektora. Następnie bp Górny w uroczystym obrzędzie, wręczając Pismo Święte, przyjął 96 ministrantów do grona lektorów LSO.

Homilię wygłosił bp Kazimierz Górny, który za przykład do naśladowania dla nowych lektorów podał św. Karola Boromeusza i bł. Karola Acutisa. Kaznodzieja mówił również o swoich wspomnieniach z prywatnych spotkań ze św. Janem Pawłem II. Biskup Górny zachęcił też do zatroskania o własne uświęcenie tych, którzy będą podczas liturgii czytać Słowo Boże. Życzył zebranym w świątyni, by kochali Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Zwrócił uwagę, że bycie lektorem to pełnienie ważnej funkcji we wspólnocie Kościoła, który gromadzi się na liturgii, by m. in. słuchać Słowa Bożego. Dlatego Biskup zachęcił, by lektorzy byli zawsze dobrze przygotowani i z ochotą oraz zaangażowaniem realizowali powierzone im zadania.

Na zakończenie nowi lektorzy wraz z ks. Dominikiem Leniartem podziękowali bp. Górnemu za obecność, modlitwę i błogosławieństwo.

96 nowych lektorów pochodzi z 30 parafii diecezji rzeszowskiej. (jn)

Fot. Wiktor Woliński

Udostępnij