Brązowy Krzyż Zasługi dla Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej

7 lutego 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia. Wśród nich znalazł się ks. dr Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który otrzymał z rąk wojewody podkarpackiego, Ewy Leniart – Brązowy Krzyż Zasługi – za działalność społeczną i charytatywną.

Gratulując odznaczonym, Wojewoda podkreśliła, że przyznane odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia są formą uznania dla działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną, zawodową i zaangażowanie w różne inicjatywy.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał m.in. ks. Piotr Potyrała: „Przyznane odznaczenia to dla nas wszystkich wielka radość i zaszczyt. Cieszymy się nimi, jesteśmy dumni; przyjmujemy je jako wyraz uznania nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla środowisk, które reprezentujemy, z którymi na co dzień współpracujemy, które nas i naszą działalność wspierają. Reprezentujemy różne obszary: związane z działalnością patriotyczną, opozycyjną, z działalnością społeczną , charytatywną, biznesową, ale jedno nas łączy – służba. Służba Bogu, służba Ojczyźnie, Polsce, służba społeczeństwu, służba człowiekowi”.

s. Agata Jakieła

Udostępnij