Obrońca prawdy – seminarium o abp. Ignacym Tokarczuku

3 lutego 2023 r. w Sali im. Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się seminarium pt. „Defensor Veritatis. Prawda w nauczaniu arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”.

Seminarium otworzył bp dr Jan Wątroba, biskup rzeszowski. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk dał się poznać jako pasterz troszczący się o prawdę. Prawdę uczynił fundamentem swojej służby, była dla niego czymś najistotniejszym. Jego życie to głoszenie prawdy, bronienie prawdy, uczenie prawdy i cierpienie za prawdę” – powiedział hierarcha.

„Jest to postać, o której trzeba pamiętać, zwłaszcza w XXI w., kiedy prawda, jako wartość życia społecznego i wyjątkowa zdolność do oceny otaczającego nas świata w zgodzie z rzeczywistością, jest szczególnie ważna. Niezwykle istotną kwestią w działalności arcybiskupa było właśnie służenie prawdzie jako wartości w wymiarze etycznym, ale także jako wartości naznaczającej aktywność człowieka na wszystkich płaszczyznach jego działania” – podkreśliła dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Z kolei dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, mówił m.in. o konsekwencjach, jakie wiązały się z wiernością prawdzie w wymiarze osobistym, duszpasterskim, społecznym i politycznym. „To spotkało się oczywiście z ostrą ripostą ówczesnej władzy, systemu komunistycznego, rzeczywistości PRL-owskiej i to rodziło określone konsekwencje dla arcybiskupa i jego postawy, ale także tych, których wokół siebie zgromadził. Dlatego też atakowano go dezinformacją” – mówił dyrektor IPN.

Ksiądz dr Konrad Dyrda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, który reprezentował archidiecezję przemyską, zwrócił uwagę na edukacyjne walory seminarium o abp. Tokarczuku. „Jako katechetyk cieszę się z licznej obecności na tym seminarium uczniów. Ludzie młodzi, w związku z rozwojem Internetu, ogromem ilości informacji, a także w związku z korzystaniem z różnych portali i aplikacji, mają szczególne trudności z rozróżnieniem prawdy od fałszu. Przypomnienie postaci abp. Tokarczuka zwraca naszą uwagę na konieczność poszukiwania prawdy, choćby wiązało się to z potrzebą przebijania przez setki fałszywych informacji” – powiedział rektor.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: dr Ewa Leniart, ks. prof. dr hab. Józef Wołczański z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr hab. Czesław Kłak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prokurator Prokuratury Krajowej oraz dr hab. Mariusz Krzysztofiński z oddziału IPN w Rzeszowie. Paneliści odpowiadali na pytania dr. Marcina Bukały z rzeszowskiego oddziału IPN, które dotyczyły m.in. wpływu doświadczeń wojennych na postawę arcybiskupa, wzorów, którymi się kierował, relacji z biskupami i księżmi, współpracy z opozycją antykomunistyczną i konsekwencji związanych z bezkompromisową postawą wobec władz PRL.

Na zakończenie bp Jan Wątroba podziękował organizatorom za trud związany z przypomnieniem tak ważnej dla Kościoła i Polski postaci. „Prawość abp. Tokarczuka, odwaga, troska o prawdę i postępowanie zgodne z sumieniem, są godne podziwu i naśladowania” – podkreślił duchowny.

Spotkanie zgromadziło liczne grono słuchaczy: parlamentarzystów na czele z Alicją Zając, senator RP, duchowieństwo z ks. Stanisławem Słowikiem, byłym dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, władze rządowe i samorządowe ze Stanisławem Kruczkiem, członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, a także służby mundurowe z nadinspektorem Dariuszem Matusiakiem, komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie, kombatantów oraz reprezentantów uczelni wyższych i uczniów podkarpackich szkół średnich.

Organizatorem seminarium był Wojewoda Podkarpacki i oddział IPN w Rzeszowie, patronem honorowym – Biskup Rzeszowski, a patronem medialnym – Katolickie Radio Via. (tj)

Abp Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Po maturze w 1937 r. wstąpił do lwowskiego seminarium duchownego oraz został studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po święceniach kapłańskich w 1942 r. przez dwa lata pracował jako wikariusz w Złotnikach a następnie we Lwowie, który musiał opuścić w 1945 r. Przez rok pracował w Katowicach, a od 1946 r. studiował na Wydziale Ekonomii i Prawa i Wydziale Filozofii KUL. Po obronie doktoratu w 1951 r. pracował na KUL. Po roku w proteście przeciw powołaniu na uczelni komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej porzucił pracę w Lublinie – wyjechał do Olsztyna, gdzie przez dziesięć lat wykładał filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1962 r. powrócił na KUL. W 1965 r. papież Paweł VI mianował go biskupem przemyskim – w 1966 r. przyjął święcenia biskupie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach posługi biskupiej Ignacy Tokarczuk uważany był przez władze PRL za jednego z głównych wrogów ustroju. Zasłynął przede wszystkim z odważnych wystąpień, z przeciwstawiania się zakłamaniu i stanowczego piętnowania systemu oraz programu ateizacji społeczeństwa. W strukturach episkopatu był m.in. członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski, członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, ds. Budowy Kościołów, a w latach 1967–1989 – członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu PRL. W 1991 r. Jan Paweł II wyniósł bp. Ignacego Tokarczuka do godności arcybiskupiej, a w 1992 r. ustanowił go pierwszym metropolitą nowo powstałej metropolii przemyskiej. W 1993 r. abp Tokarczuk przeszedł na emeryturę. W 2006 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Jest doktorem honoris causa KUL i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zmarł 29 grudnia 2012 r. w Przemyślu.

Zdjęcia: Radio Via

Udostępnij