Dyrektor Caritas: Pomóżmy seniorom!

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu Caritas zwraca szczególną uwagę na pomoc seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. O możliwościach pomocy osobom starszym pisze ks. dr Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przez cały rok pomaga ubogim seniorom, przekazując im artykuły spożywcze i środki czystości. Wielu seniorów korzysta również z kart zakupowych, dzięki którym co miesiąc mogą zrobić zakupy za 100 lub 150 zł. Ponadto Rzeszowska Caritas prowadzi Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów, zaś dla osób chorych – Domy Pomocy Społecznej i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze. Dodatkową pomocą dla osób starszych będą środki pozyskane w ramach akcji Wielkopostne Dzieło Pomocy Seniorom.

Do akcji można się włączyć na kilka sposobów:

1. Zakupienie baranka wielkanocnego. Można je nabyć w każdej parafii. Będzie on ozdobą do świątecznego koszyka, ale przede wszystkim – ofiara składana z racji zakupienia baranka będzie przeznaczona na pomoc ubogim.

Warto zakupić baranka wielkanocnego również dla tych osób, które w czasie pandemii z powodu wieku czy choroby nie mogą pójść do kościoła, a chcą spełnić dobry uczynek.

2. Skarbonki wielkopostne. Warto je wziąć z kościoła, umieścić w domu w widocznym miejscu i wraz z całą rodziną wrzucać do niej zaoszczędzone pieniądze (rezygnując np. ze słodyczy lub używek). To forma jałmużny wielkopostnej, którą rzeszowska Caritas przeznaczy na pomoc seniorom, np. na zakupienie im lekarstw.

3. Paschałki wielkanocne – są dostępne w parafiach, które je zamówiły.

Serdecznie zachęcam: Pomóżmy seniorom!

ks. dr Piotr Potyrała
dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Zdjęcia: T. Nowak

Udostępnij