II Forum inicjatyw formacji liturgicznej

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie 22 czerwca br. odbyło się II Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej.

Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej zrodziło się jako owoc listu apostolskiego papieża Franciszka poświęconego liturgii Desiderio Desideravi. Ojciec święty zaprosił cały Kościół do formacji liturgicznej. Forum to jest tworzone przez ośrodki i centra formacji liturgicznej z całej Polski. „To wydarzenie, na którym spotykają się miłośnicy liturgii, zmotywowani aby dzielić się z innymi swoją pasją i szukać dróg formacji liturgicznej we własnych środowiskach” mówi ks. dr Sławomir Jeziorski, koordynator Forum.

W bieżącym roku głównym tematem sesji wykładowej było znaczenie symboli liturgicznych. Wykład akademicki „Kruchość i moc symbolu w liturgii” wygłosił ks. dr Lucjan Bartkowiak CR z Krakowa. Wykład dostępny jest do odsłuchania na platformie YouTube.

Wykład poprzedziła prezentacja referatów prelegentów z ośrodków biorących udział w Forum. Wśród nich miedzy innymi:

Dawid Makowski (Z pasji do liturgii) – Alegoria jako sposób rozumienia liturgii „Expositio missae” w dobie renesansu karolińskiego.
Bartłomiej K. Krzych (DTŁ Diecezji Rzeszowskiej) – Zagadkowość symboliki w liturgii papieskiej. Przypadek „Strogolo”.
ks. mgr lic. Dawid Wojdowski (WT UAM) – Symbolika wielkanocna ukryta w woskowej kolumnie. Paschał symbol Zmartwychwstałego Pana.
s. Dolores Nowak PDDM (Centrum Apostolatu Liturgicznego) – Muzyka sakralna – „oprawa” czy symbol w liturgii?
Jakub Trendowicz (Mysterium Fidei) Symbolika i teologiczne znaczenie bielizny kielichowej.
Jerzy Jezuit (Akademia Liturgiczna) – Świecka percepcja symbolu w liturgii.

Zwieńczeniem II Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej była celebracja Eucharystii w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.

W diecezji rzeszowskiej od 2022 roku pomocą w pogłębianiu wiedzy i formacji liturgicznej służy Akademia Liturgiczna. To propozycja formacji dla dorosłych, którzy pragną głębiej i bardziej świadomie przeżywać liturgię. Jest ona pomyślana w ten sposób, aby w ciągu roku wprowadzić uczestników w całościowe, panoramiczne spojrzenie na życie liturgiczne Kościoła. Dla tych, którzy pragną kontynuować swoją formację, przewidziany jest dwuletni cykl wykładów na temat Eucharystii oraz roku liturgicznego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartek, o godzinie 20.00. Ich czas trwania to 2×45 minut. Ponadto, uczestnicy Akademii otrzymują drogą mailową materiały do osobistego pogłębienia omawianych tematów. Więcej informacji dostępnych jest na www.akademialiturgiczna.pl (jo)

Zdjęcia: ks. J. Oczkowicz

Udostępnij