Inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym. 12 nowych alumnów.

28 września 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba wręczył indeksy 12 klerykom pierwszego roku, którzy rozpoczynają formację seminaryjną. W sumie na sześciu rocznikach formację rozpoczęło 46 alumnów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, obecni byli również bp Edward Białogłowski i bp Kazimierz Górny, a także księża moderatorzy WSD, profesorowie i goście z innych seminariów duchownych oraz siostry zakonne i alumni.

W homilii bp Jan Wątroba powiedział, że Kościół jest miejscem wspólnoty, wiary i modlitwy, gdzie wszyscy mamy szansę stawać się świętymi i być znakiem i światłem dla świata żyjąc jak Jezus. „To jest szczyt naszej pobożności, doskonałości i świętości – upodabniać się do Jezusa” – mówił bp Wątroba.

Następnie, odwołując się do nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Biskup Rzeszowski przypomniał jego zapiski rekolekcyjne ujęte w dziesięć punktów, zatytułowane Timete Deum, które Prymas Tysiąclecia konsekwentnie realizował. Należą do niech w kolejności: mów mało, żyj bez hałasu, cisza; czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie; pracuj systematycznie; unikaj marzycielstwa, nie myśl o przyszłości, to rzecz Pana Boga; nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy, życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila; we wszystkim wzbudzaj dobrą intencję; módl się często wśród pracy; szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy, Bóg pysznym się sprzeciwia; wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie; miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywać będę. „Tym programem bł. Stefan żył do końca nadając mu coraz bardziej konkretny kształt” – podsumował biskup.

W dalszej części homilii bp Wątroba przypomniał ABC Społecznej Krucjaty Miłości, zaproponowane przez bł. Prymasa Wyszyńskiego.

Po Mszy św. w głównej auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła sesja inauguracyjna zapoczątkowana tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru kleryków WSD. W sesji uczestniczyli m.in. bp Jan Wątroba, bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz ks. prof. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecni byli także zaproszeni goście, reprezentujący lokalne władze wojewódzkie i samorządowe.

W dalszej części odbyła się immatrykulacja. Każdy z dwunastu kleryków pierwszego roku otrzymał z rąk bp. Jana Wątroby indeks. Klerycy pochodzą z parafii w Sędziszowie Małopolskim (parafia farna), Kańczudze (archidiecezja przemyska), Pstrągowej, Gorlicach (parafia farna, parafia św. Jadwigi), Czudcu, Wólce Pełkińskiej (archidiecezja przemyska), Osobnicy, Załężu k. Jasła oraz Świlczy.

Zgromadzeni w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego wysłuchali również wykładu inauguracyjnego „Aedes Sapientiae – symbolika Mądrości Bożej w uniwersyteckim kościele San Ivo w Rzymie”, który wygłosił ks. dr Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie.

Ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor rzeszowskiego WSD, podkreślał, że rozpoczynając nowy rok akademicki, warto skupić się i myśleć o tych młodych ludziach, którzy tworzą wspólnotę seminaryjną i zostali powierzeni trosce przełożonych i rozpoczynają, bądź kontynuują formację na poszczególnych rocznikach, po to być iść ku kapłaństwu. 

Uroczystość w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara rozpoczęła kolejny rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. (jn)

Fot. kl. Kacper Turek / WSD Rzeszów

Udostępnij