Inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym. 6 nowych alumnów.

Trzeba zgodzić się na jakiś rodzaj bezdomności, niepewności, ryzyka, tymczasowości i gotowości do zmiany. Trzeba zostawić wiele z dotychczasowych przywiązań, zrezygnować z wielu spraw, które przesłaniają cel życia. Naszą przyszłość trzeba złożyć całkowicie w ręce Boga” – mówił bp Jan Wątroba podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. 27 września 2022 r. Biskup Rzeszowski wręczył indeksy 6 klerykom roku propedeutycznego, którzy rozpoczynają formację seminaryjną. W sumie na wszystkich rocznikach formację rozpoczęło 33 alumnów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, obecni byli również bp Edward Białogłowski i bp Kazimierz Górny, a także księża moderatorzy WSD, profesorowie i goście z innych seminariów duchownych oraz siostry zakonne i alumni.

W homilii bp Jan Wątroba mówił m. in. o konieczności refleksji nad wnioskami, które wypływają z odczytywanego Słowa Bożego. „Po pierwsze, zmierzając do celu, musimy liczyć się z trudnościami. Na drodze naszego powołania, mogą i często pojawiają się ludzie, którzy będą nam rzucać kłody pod nogi, którzy będą robić wszystko, by nas zniechęcić, by ośmieszyć naszą drogę. Nie wolno wtedy wpadać w gniew, w złość, szukać winnych i okazji do odpłacenia pięknym za nadobne. Trzeba odrzucić logikę zemsty, odwetu (…) Po drugie, skoro nawet tak temperamentny Jan, dzięki łasce Bożej stał się łagodnym św. Janem, to znaczy, że i ja mogę zapanować nad gniewem, nad agresją i nad złymi emocjami, które się we mnie budzą. Boża miłość działa w każdym człowieku, niezależnie od temperamentu. Po trzecie, czasem potrzebujemy i my twardego upomnienia, mocnego słowa, które nami wstrząśnie. Jezus o tym wie i nie zawaha się nami potrząsnąć kiedy trzeba” – mówił bp Wątroba.

„Pan zwraca uwagę, że kto chce iść za Nim, ten musi być gotowy na radykalny styl życia. Trzeba zgodzić się na jakiś rodzaj bezdomności, niepewności, ryzyka, tymczasowości i gotowości do zmiany. Trzeba zostawić wiele z dotychczasowych przywiązań, zrezygnować z wielu spraw, które przesłaniają cel życia. Naszą przyszłość trzeba złożyć całkowicie w ręce Boga. Ten ewangeliczny radykalizm będzie miał inny wymiar w przypadku powołania do małżeństwa, inny będzie w kapłaństwie, życiu zakonnym, czy życiu osób samotnych” – powiedział Biskup Rzeszowski.

Po Mszy św. w głównej auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła sesja inauguracyjna zapoczątkowana tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru kleryków WSD. W sesji uczestniczyli m.in. bp Jan Wątroba, bp Edward Białogłowski oraz ks. dr hab. Andrzej Kielian, kierownik kierunku teologia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecni byli także zaproszeni goście, reprezentujący lokalne władze wojewódzkie i samorządowe.

W dalszej części odbyła się immatrykulacja. Każdy z sześciu kleryków pierwszego roku otrzymał z rąk bp. Jana Wątroby indeks.

Zgromadzeni w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego wysłuchali również wykładu inauguracyjnego „Revelator absconditorum – teolog w epoce Bożej ukrytości”, który wygłosił ks. dr hab. Miłosz Hołda, wykładowca UPJPII w Krakowie i WSD w Rzeszowie.

Ks. dr hab. Adam Kubiś, rektor rzeszowskiego WSD, podkreślał, że kluczem całej formacji seminaryjnej jest stanie się uczniem Jezusa i jak podkreślają dokumenty Kościoła kandydat do kapłaństwa ma się stać apostołem, misjonarzem, ewangelizatorem. „Dotychczas w formacji koncentrowaliśmy się na czterech jej wymiarach: ludzkim, intelektualnym, duchowym i duszpasterskim. Nowe Ratio dodaje jeszcze dwa wymiary: wspólnotowy, czyli budowanie braterstwa oraz misyjny, czyli formowanie misjonarza-ewangelizatora. Dostrzegając konieczność pracy w tych wszystkich sześciu wymiarach, nie można stracić z oczu wymogu integralności tejże formacji, tak by nie zaniedbać żadnego z tych sześciu aspektów, ani nie przeakcentować jednego kosztem drugiego” – mówił ks. Kubiś.

Podczas uroczystej inauguracji, Rektor Seminarium podziękował wykładowcom, którzy po wielu latach kończą pracę w WSD w Rzeszowie. Po 30-letniej posłudze odchodzi ks. infułat dr Wiesław Szurek, po 15 latach prof. Kazimierz Ożóg i po 20 latach mgr Aleksandra Czyżowska.

Uroczystość w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara rozpoczęła kolejny rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Tekst i zdjęcia: ks. Jakub Nagi

Udostępnij