Jesteście sługami Słowa Bożego. 151 nowych lektorów LSO

23 października w kościele pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza św. z obrzędem błogosławieństwa nowych lektorów. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski, który udzielił błogosławieństwa 151 lektorom z 34 parafii diecezji rzeszowskiej.

Według Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej lektorem może być chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po odpowiednim przygotowaniu, które zawiera formację ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. W diecezji rzeszowskiej duszpasterstwo LSO organizuje diecezjalne kursy lektorskie (ferie lub wakacje) lub dekanalne (odpowiedzialni dekanalni duszpasterze LSO). Podczas spotkań ministranci pogłębiają swoją wiarę, oraz wiedzę przez wykłady z Biblii, Liturgiki, Retoryki i Śpiewu. 

Tak przygotowaniu młodzi chłopcy w sobotnie popołudnie (23.10.) przyjechali do Rzeszowa, aby zostać pobłogosławionym do pełnienia funkcji lektorów. Błogosławieństwo lektorskie to umocnienie do głoszenia Słowa Bożego, nie tylko pięknie czytając w kościele, ale przede wszystkim świadcząc o Bogu swoim życiem w parafii, w domu rodzinnym i w szkole. Błogosławieństwo ma pomóc być prawdziwym świadkami Jezusa.

Uroczystej Mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes przewodniczył bp Edward Białogłowski, a z nim Eucharystię celebrowali duszpasterze LSO. W świątyni z lektorami, którzy przyjmowali błogosławieństwo modlili się ich rodzice i krewni.

W homilii bp Edward Białogłowski nawiązał do hasła rozpoczynającego się tygodnia misyjnego, które brzmi “Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. “Wszyscy spotkaliśmy Jezusa. To pierwsze spotkanie miało miejsce w czasie chrztu świętego, kiedy Jezus z Ojcem i Duchem Świętym zamieszkał w nas. Ileż razy rozmawialiśmy i rozmawiamy na modlitwie z Jezusem. Ile razy spotykamy się z Nim, gdy czytamy choćby jedno zdanie z Ewangelii. Ileż razy spotkaliśmy Jezusa Miłosiernego, gdy przynosiliśmy nasze grzechy do kratek konfesjonału. Spotykaliśmy się z Jezusem ile razy przyjmowaliśmy Go pod osłoną chleba w najświętszej Eucharystii. Mam nadzieję, że niektórzy już z was spotkali się z Jezusem posyłającym Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania (…) Tyle razy spotykaliśmy Jezusa, więc głosimy (…) Starajmy się być ludźmi wiernymi, nadal szukającymi Pana” – mówił bp Białogłowski.

Bp Edward Białogłowski zachęcał młodych lektorów i zebranych w świątyni, by zadawać sobie pytanie “jakie owoce mojego życia?”. “Trzeba nam się bać takiego życia, w którym nie buduje się dobra, nie czynie się dobra, a chce się tylko szukać rozrywki, przyjemności, wolnego czasu (…) Bóg daje nam szansę, abyśmy czynili dobro i ta szansa zapisana jest w Księdze Życia, a jest nią Biblia” – mówił biskup.

Zwracając się do mających przyjąć błogosławieństwo, bp Edward Białogłowski powiedział, że przez swoją posługę mają ciągle stawać się sługami Słowa Bożego. “Będziecie głosić słowo z misją i błogosławieństwem Kościoła. Będziecie głosić, czytając (…) Gdy zaś będziecie przychodzić do świątyni to pomódlcie się za siebie, byście zrozumiale i poprawnie przekazali tekst i za słuchaczy, żeby nie tylko słuchali, ale usłyszeli i przyjęli Słowo Boże” – zachęcał bp Białogłowski.

Po zakończonej Eucharystii i wspólnym zdjęciu, nowo ustanowieni lektorzy otrzymali pamiątkowy dyplom.Mamy nadzieje, że wrócili oni na parafię pełni zapału i chęci do pracy, wnosząc do swych wspólnot nową iskrę i to iskrę Słowa Bożego.

ks. Dominik Leniart, ks. Jakub Nagi

Fot. Jakub Nagi

Udostępnij