14 stycznia 2022 – Piątek

Of. powsz. zw.– Msza z niedz., Pref. 36-41.

Kolor: Zielony
Czytania: 1Sm 8,4-7.10-22a; Ps 89; Mk 2,1-12
Adoracja: Lutcza

Zmarli:

Ks. Adam Kazimierczyk 2004 Grybów