18 września 2023 – Poniedziałek

ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, Z, PATRONA POLSKI
Of. św. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 74

Kolor: Biały
Czytania: Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17; Ps 148; Łk 2,41-52
Adoracja: Niedźwiada

Zmarli:

Ks. Felicjan Nakoneczny 2004 Grabownica
Ks. Czesław Zagórski 2006 Kolbuszowa Górna
Ks. Stanisław Płaza 2015 Rzeszów
Ks. Marcin Szopiński 2017 Głogów Młp.