22 kwietnia 2021 – Czwartek

Kolor: Biały
Czytania: Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51
Adoracja: Ostrowy Tuszowskie

Zmarli:

Ks. Henryk Klimas 1999 Lisia Góra