25 stycznia 2023 – Środa

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Of. wł. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 67.

Kolor: Biały
Czytania: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Ps 117; Mk 16,15-18
Adoracja: Osobnica

Zmarli:

Ks. Mieczysław Wajda 2002 Otfinów
Ks. Jan Toboła 2018 Brzesko
Ks. Stanisław Walczak 2019 Rzeszów – Jasienica Rosielna

Dzisiaj:

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan