26 marca 2023 – 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Of. niedz. WP (I tydz. Psałterza) – Msza wł., czyt. wł., Wierzę, Pref. 16, M p. (-).

Kolor: Fioletowy
Czytania: Ez 37,12-14; Ps 130; Rz 8,8-11; J 11,1-45

Zmarli:

Ks. Edward Pocałuń 2000 Wola Zarczycka