26 stycznia 2023 – Czwartek

WSP. ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA, BB
Of. wsp. – Msza wspl., kol. wł., czyt. wł., Pref. 73.

Kolor: Biały
Czytania: 2Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96; Łk 10,1-9
Adoracja: Załęże

Zmarli:

Ks. Józef Opioła 1997 Szebnie
Ks. Kazimierz Zatorski 2000 Żegocina
Ks. Mieczysław Tokarczyk 2010 Pasierbiec