30 maja 2023 – Wtorek

Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Wsp. dow. ŚW. JANA SARKANDRA, KM – Czerwony
Msza wspl., kol. wł., Pref. 72.
albo:
Wsp. dow. ŚW. ZDZISŁAWY – Biały
Msza wspl., kol. wł., Pref. 70-71.

Kolor: zielony
Czytania: Syr 35,1-12; Ps 50; Mk 10,28-31
Adoracja: Rzeszów – św. Michała Archanioła

Zmarli:

Ks. Franciszek Kukla 1999 Tuchów
Ks. Stefan Cabaj 2017 Tarnów
Ks. Józef Bednarczyk 2018 Głojsce-Górki