31 stycznia 2023 – Wtorek

WSP. ŚW. JANA BOSKO, K
Of. wsp. – Msza wspl., kol. wł., Pref. 73.

Kolor: Biały
Czytania: Hbr 12,1-4; Ps 22; Mk 5,21-43
Adoracja: Łączki Jagiellońskie