5 sierpnia 2022 – Piątek (P. Pt.)

Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41,
albo:
Wsp. dow. ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NAJŚW. MARYI PANNY – Biały
albo:
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa – Biały, Chwała, Pref. 48.

Kolor: Zielony
Czytania: Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Ps: Pwt 32; Mt 16,24-28
Adoracja: Kamień – św. Maksymiliana Kolbe