8 kwietnia 2024 – Poniedziałek

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO
Of. ur, – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Wierzę (klęka się na słowa: I za sprawą Ducha Świętego...), Pref. 44, M p. (+).

Kolor: Biały
Czytania: Iz 7,10-14; Ps 40; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Adoracja: Skołyszyn

Zmarli:

Ks. Andrzej Krupa 2014 Błędowa Zgłobieńska
Ks. Feliks Kwilas 2018 Krosna-Mielec