15. Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 15. Niedziela Zwykła, 11.07.2021 r.

1. W dniach 5 – 12 września 2021 r. w Budapeszcie będzie odbywał się 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Zakończy go uroczysta celebracja Eucharystii pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Jest możliwość wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu wiary. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Kongresu: www.iec2020.hu/en.

2. 11 września 2021 r. w Niepokalanowie odbędzie się 5 Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Spotkaniu będzie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial. Wszelkich informacji udziela Redakcja „Rycerzyka Niepokalanej”. Można się kontaktować telefonicznie (+48 46 864 21 79) lub mailowo: redakcja@rycerzykniepokalanej.pl.

3. Została podjęta decyzja o wydaniu kilkutomowej dwujęzycznej publikacji albumowej prezentującej wszystkie kościoły Diecezji Rzeszowskiej. Zadania tego podjęło się Wydawnictwo IKONA z Bydgoszczy, które opracowało już tego typu publikacje dla wielu diecezji w Polsce. W najbliższych tygodniach pracownicy wydawnictwa legitymujący się odpowiednim pismem skontaktują się z każdym z księży proboszczów osobiście celem omówienia terminu i szczegółów pracy. Prosimy księży o aktywne zaangażowanie się w niniejszy projekt przez udostępnienie materiałów archiwalnych, dopuszczenie do świątyni autorów tekstów i fotografii, wskazanie fotografowi ważniejszych obiektów, które powinny znaleźć się w albumie oraz o udzielenie potrzebnych informacji, a w dalszym etapie rezerwację nakładu (według uznania księdza proboszcza) i dystrybucję albumów wśród wiernych. Dystrybucja książek odbywać się będzie na drodze dobrowolnej rezerwacji egzemplarzy przez parafie. Nie ma obowiązku ich zamawiania, choć oczywiście do tego zachęcamy. Żadna parafia nie będzie w albumie pominięta, aczkolwiek ilość stron poświęconych na konkretny kościół będzie uzależniona od ilości zamówionych egzemplarzy. Wydawnictwo bierze na siebie koszty opracowania materiału i wydania albumów i nie pobiera żadnych zaliczek. Termin i forma rozliczenia za dostarczone egzemplarze zostanie uzgodniony z poszczególnymi proboszczami parafii.  Koordynatorem projektu z ramienia naszej diecezji jest ks. Paweł Batory, diecezjalny konserwator zabytków.

4. Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” zaprasza na komedię muzyczną opartą na polskim przedwojennym filmie pt. „Papa się żeni” w dniach 20 i 21 lipca 2021 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83.

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij