22. Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 22. Niedziela Zwykła, 30.08.2020 r.

1. W poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r. przypada 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Centralne obchody tej rocznicy odbędą się w rzeszowskiej Farze o godz. 17.00 pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Módlmy się w tym dniu w intencji Ojczyzny oraz za NSZZ „Solidarność”.

2. Biskup Jan Wątroba 24 sierpnia br. promulgował nową instrukcję dotyczącą przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji rzeszowskiej. Instrukcja będzie obowiązywać od dnia 1 września 2020 r. i winna być stosowana we wszystkich parafiach diecezji, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych.

3. Od dnia 1 września br. należy korzystać z nowego „Obrzędu Bierzmowania”. Nowe rytuały zostały przekazane przez kolporterów do każdej parafii. Jeżeli któryś z księży proboszczów nie odebrał nowego rytuału może to uczynić w kurii.

4. Wydział Katechetyczny przesyła „Informator katechetyczny” w wersji elektronicznej oraz sprawozdanie indywidualne katechety i zbiorcze dla ks. proboszcza. Sprawozdania będą zamieszczone również na stronie wydziału: www.wk.rzeszow.pl

5. 31 sierpnia br. (poniedziałek) drogą elektroniczną do wszystkich katechetów zostaną wysłane komunikaty katechetyczne oraz link do wykładu ks. prof. dra hab. Mariana Zająca pt. „Ewolucja czy rewolucja? Odrzucić czy ulepszać podręcznik do katechezy?”.

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij