III Niedziela Wielkiego Postu

KOMUNIKATY KURII – 3. Niedziela Wielkiego Postu, 07.03.2021 r.

1. 8 marca o godz. 20.00 na platformie internetowej ZOOM odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące aktualnych wyzwań i zagadnień teologii moralnej oraz posługi w konfesjonale. Poprowadzi je ks. dr Mateusz Rachwalski.

2. 9 marca o godz. 20.55 w TVP1 będzie można obejrzeć film o kard. Stefanie Wyszyńskim zatytułowany ,,Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Film został zrealizowany przez Telewizję Obiektyw. Druga emisja filmu będzie miała miejsce 14 marca o godz. 10.00 również na antenie TVP.

3. Misjonarze Świętej Rodziny obchodzą w tym roku Jubileusz 100-lecia przybycia do Polski. Z tej racji został ogłoszony Rok Jubileuszowy, który potrwa do 26 grudnia br., a Penitencjaria Apostolska udzieliła możliwości zyskiwania odpustów zupełnych pod zwykłymi warunkami dla wiernych, którzy w tym czasie nawiedzać będą świątynie, w których posługują Misjonarze Świętej Rodziny.

4. W obecnym okresie Wielkiego Postu znów można korzystać z codziennych rozważań Słowa Bożego publikowanych od Środy Popielcowej na portalu kaznodziejskim redemptorystów: slowo.redemptor.pl. Warto zauważyć, że przy rozważaniach na poszczególne dni Wielkiego Postu umieszczone są odnośniki do archiwum kazań z poprzednich lat.

5. Trwa 25. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Wszelkie bieżące informacje dotyczące spraw organizacyjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego naszej Kurii: www.wk.rzeszow.pl.

6. Prosimy, aby na bieżąco monitorować terminarz bierzmowań. W razie potrzeby w uzgodnieniu z księżmi biskupami można podzielić kandydatów na dodatkowe grupy. Nie można wykluczać z uczestnictwa w bierzmowaniu rodziców kandydatów.

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij