Niedziela Świętej Rodziny

KOMUNIKATY KURII – Niedziela Świętej Rodziny, 26.12.2021 r.

1. W poniedziałek, 27 grudnia, w liturgiczne święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty przypada dzień Imienin Pasterza naszej diecezji, Biskupa Jana Wątroby. Polecajmy dostojnego Solenizanta w naszych modlitwach opiece Bożej za wstawiennictwem Bogarodzicy i świętego Patrona. W tym dniu w katedrze rzeszowskiej o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza. Po niej będzie możliwość składania życzeń.

2. 28 grudnia br. (wtorek) odbędzie się w Rzeszowie XVIII Rzeszowski Marsz za Życiem w Święto Młodzianków Męczenników. Rozpoczęcie przy Pomniku Dzieci Nienarodzonych na Starym Cmentarzu o godz. 17.00. Następnie przemarsz do Bazyliki oo. Bernardynów, gdzie o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego. Zapraszamy do udziału.

3. Biskup Rzeszowski udzielił dla wszystkich wiernych przebywających na terytorium diecezji rzeszowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru dnia i postu w piątek, 31 grudnia 2021 r.

4. Przypominamy, że składka z Mszy św. Pasterskiej jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia, natomiast składka z 26 grudnia na Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie. Obydwie składki należy przekazać do kurii.

5. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała diecezji rzeszowskiej 9 stypendiów papieskich dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin z wiosek i małych miasteczek. Można zgłaszać uczniów kl. VIII szkoły podstawowej lub kl. I ponadpodstawowej. Kryteria: 1) średnia ocen: 4,8-szkoła podstawowa, 4,5-ponadpodstawowa; 2) niezamożność rodziny; 3) kandydat chce uczestniczyć w papieskim programie formacyjnym przez kilka lat. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie. Ważne: kandydatów zgłaszać można tylko do końca grudnia 2021 r. do ks. Janusza Podlaszczaka na adres: jpodlaszczak@gmail.com. Wszelkich informacji udziela ks. Podlaszczak tel. 602 – 66 76 94.

6. TVP Rzeszów przeprowadzi transmisję Mszy św. Pasterskiej z katedry rzeszowskiej.

Wszystkim Czcigodnym Kapłanom oraz Wiernym Świeckim w imieniu pracowników Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego w Rzeszowie składam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych, pełnych pokoju i chrześcijańskiej nadziei Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij