Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

KOMUNIKATY KURII – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022 r.

1. Biskup Jan Wątroba ofiarował do każdej parafii książkę pt. „Pascha – przejście Pana” zawierającą katechezy i homilie na Triduum Paschalne autorstwa śp. Biskupa Jana Niemca.

2. Diecezja Rzeszowska poprzez różne grupy, zwłaszcza charytatywne, pragnie włączyć się w ogólnopolską akcję „Dzień Dobra”, która zostanie przeprowadzona w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – patronalne święto „Caritas”.

W imieniu wszystkich pracowników Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie składam kapłanom i wiernym świeckim najlepsze życzenia wielkanocne. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały udzieli Wam obficie swoich darów. Niech obdarzy Wasze serca pokojem i miłością. Oby świat otworzył się na nadzieję nowego życia płynącą z Jezusowego zwycięstwa. Wesołego Alleluja!!!

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij