XIV Niedziela Zwykła

L. dz. 893/2024

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza do studiowania na kierunku „nauki o rodzinie”.
Biskup Ordynariusz zachęca do promocji tego kierunku przez wywieszenie plakatu w gablotce przy kościele. Zajęcia na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzone są w naszym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym.

Fundacja Tota Tua oraz ojcowie Montfortianie zapraszają na Maryjne Rekolekcje Kapłańskie w Częstochowie, w dniach 7-10 sierpnia 2024. Bliższe informacje https://drogamaryi.pl/dla-kaplana/maryjne-rekolekcje-kaplanskie-7-10-sierpnia-2024. Zapraszamy do zapoznania się z tą propozycją.

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że biskup diecezji Portsmouth Philip A. Egan przesłał list w sprawie postępowania karnego toczącego się wobec ks. Piotra Glasa, oskarżonego o przestępstwa seksualne popełnione na szkodę osób małoletnich. Do czasu zakończenia tego postępowania ks. Glas został przez władze kościelne zawieszony w czynnościach kapłańskich. W związku z tym proszę zachować roztropność w korzystaniu z publikacji i nagrań tego księdza.

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii

Udostępnij