XXI Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 21. Niedziela Zwykła, 21.08.2022 r.

1. W dniu 23 sierpnia 2022 r. w Nowym Żmigrodzie odbędą się uroczystości odpustowe ku czci bł. Władysława Findysza. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.00 pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby. Zachęcamy księży do udziału w uroczystościach, szczególnie kanoników Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej.

2. W dniu 28 sierpnia 2022 r. w katedrze rzeszowskiej odbędą się Dożynki Diecezjalne pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego. Przyjmowanie delegacji z wieńcami i chlebem – o godz. 11.00. Suma dziękczynna o godz. 12.00. Bardzo prosimy, aby poszczególne delegacje zabrały ze sobą podstawę, na której można postawić wieniec, tak aby nie leżał na ziemi.

ks. Paweł Matuszewski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij