Konsekracja kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w Przybówce

5 marca 2023 r. zapisze się złotymi zgłoskami w historii parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Przybówce. W tym dniu biskup Jan Wątroba dokonał aktu konsekracji naszej świątyni w 30. rocznicę jej poświęcenia i 20. rocznicę utworzenia parafii. Uroczystość poprzedziły pierwsze w historii parafii misje święte w dniach 26.02 – 03.03.2023 r. przeżywane  pod hasłem: „Czuwajcie i trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się”, które poprowadził ks. Marcin Gierada, michalita z Krosna.

Uroczystości w Przybówce, które odbyły się 5 marca 2023 r., objęły konsekrację świątyni, a także przyjęcie sakramentu bierzmowania przez 14 uczniów klasy VIII z naszej miejscowości.

Każda część obrzędu konsekracji poprzedzona była komentarzem odczytywanym przez Mariana Jerzyka.

Punktualnie o godz. 11.00 bp Jan Wątroba otrzymał klucze do kościoła i wprowadził wiernych do świątyni.

Pasterza naszej diecezji powitali przedstawiciele Rady Sołeckiej i mieszkańców: Maria i Bogusław Pawlikowie oraz nasz ksiądz proboszcz Grzegorz Wojnar.

Krystyna Chmura przedstawiła krótką historię budowy kościoła podkreślając rolę dwóch księży: śp. ks. Kazimierza Brzyskiegośp. ks. Krzysztofa Mielca oraz Przewodniczącego Komitetu Budowy Kościoła i sołtysa wsi Tadeusza Stefanika, który wspólnie z mieszkańcami wsi był głównym organizatorem prac budowlanych. Tempo robót budowlanych było imponujące. W przeciągu 17 miesięcy z własnych środków powstał kościół. W ciągu dwóch lat Przybówka z rektoratu stała się samodzielną parafią. Poświęcenia nowego kościoła dokonał bp Kazimierz Górny, 25.03.1992 r.
Drugi proboszcz w historii naszej parafii, ks. Grzegorz Wojnar przygotował wspólnie z parafianami świątynię do konsekracji.

Po przywitaniu, bp Wątroba pobłogosławił wodę, którą pokropił ołtarz, ściany kościoła i wiernych, nawiązując tym samym do sakramentu chrztu, który czyni z wiernych świątynię Ducha Świętego. Na początku liturgii Słowa biskup wręczył Annie Jerzyk, Joannie KaraśWaldemarowi Błażejowskiemu, księgę Słowa Bożego. Liturgia Słowa była przejmująca, niecodzienna i pełna symboli o głębokim znaczeniu. Biskup Jan Wątroba zwrócił uwagę na wyjaśnienie terminu konsekracja: oznacza ona przekazanie kościoła na własność Bogu. Zachęcał do częstego gromadzenia się w świątyni na wspólnej modlitwie. Nawiązał do wędrówki na górę Tabor, gdzie miało miejsce Przemienienie Pańskie. Każda Eucharystia jest taką wędrówką każdego chrześcijanina. Nasz Kościół jest taką górą Tabor, na którą przychodzi Chrystus pod postacią chleba i wina.

Hierarcha podkreślił ogromne zaangażowanie parafian w dążeniu do posiadania Domu Bożego. W kilku słowach zwrócił się do bierzmowanych przypominając, że wiara kolejnych pokoleń ma swoje podwaliny w wierze przodków.

Po liturgii słowa nastąpiły obrzędy konsekracji poprzedzone odśpiewaniem przez Joannę Karaś Litanii do Wszystkich Świętych i złożeniem na ołtarzu relikwii Św. Joanny Beretty Molli. Relikwiarz ufundowali rodzice dzieci pierwszokomunijnych. W dalszej części liturgii biskup namaścił krzyżmem ołtarz i ściany kościoła znacząc krzyżmem cztery krzyże rozmieszczone pod zacheuszkami. Znak oleju to znak konsekracji, czyli oddania Bogu na wyłączną własność. Przed obrzędem okadzenia członkowie OSP Przybówka wnieśli na ołtarz 5 kaganków. Biskup Jan zasypał kadzidło, nałożył do kadzielnic i przystąpił do okadzenia ołtarza. Ksiądz proboszcz oraz ojciec Ernest (rodak z Przybówki) dokonali okadzenia biskupa, ścian i zgromadzonych w kościele, na znak, że świątynia stała się domem modlitwy, a całe zgromadzenia żywą świątynią, w której każdy z nas jest duchowym ołtarzem.

Po okadzeniu i zdjęciu kaganków panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych nałożyły lniane płótno na mensę ołtarza, a następnie obrus. Wszystkie czynności odbyły się pod czujnym okiem ceremoniarza biskupiego ks. Sławomira Jeziorskiego. Następnie biskup Jan wręczył księdzu proboszczowi zapaloną świecę, od której on zapalił świece na ołtarzu, paschał oraz cztery zacheuszki . Wówczas cały kościół rozświetlił się blaskiem światła przypominając, że to Chrystus jest światłością. Kolejnym punktem było udzielenie sakramentu bierzmowania 14 młodym ludziom.

Procesja z darami rozpoczęła liturgię eucharystyczną. Do ołtarza przyniesione zostały chleb, wino, owoce, nowa kustodia jako dar kandydatów do bierzmowania, księga próśb i podziękowań, jako owoc peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w naszych domach.
Eucharystii przewodniczył pasterz kościoła rzeszowskiego w otoczeniu księdza dziekana, naszego proboszcza, ojca Ernesta i zaproszonych księży.

Po Komunii św. rozbrzmiało uroczyste Te Deum.

Po błogosławieństwie sołtys wsi Tadeusz Stefanik wraz z Zofią Potyrałą podziękowali za konsekrację i bierzmowanie wręczając biskupowi obraz patrona naszej parafii, św. Kazimierza.

Na zakończenie uroczystej liturgii pasterz diecezji podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie do konsekracji ze szczególnym uwzględnieniem naszego proboszcza, którego odznaczył godnością kanonika RM za zasługi dla kościoła lokalnego. Z tym odznaczeniem wiąże się przywilej noszenia rokiety (rodzaj komży) i manoletu (peleryny).

Ostatnim punktem posługi naszego arcypasterza było odsłonięcie tablicy pamiątkowej o treści:

„Tu jest Dom Boga i Brama Niebios. Na większą chwałę Boga i pożytek ludzi, kościół pw. Św. Kazimierza w Przybówce wybudowano staraniem wiernych parafian. Uroczystej Konsekracji świątyni dokonał JE Ks. Biskup Jan Wątroba dnia 5 marca 2023 r.”

Po uroczystej konsekracji  przy wyjściu z kościoła były rozprowadzane Kaziuki przez Parafialny Zespół Caritas, a następnie w sali Domu Strażaka odbył się świąteczny obiad przygotowany przez panie z Koła Gospodyń w Przybówce. W przyjęciu uczestniczyli duchowni, zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in posłanka Maria Kurowska, przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Wojaszówka Sławomirem Stefańskim oraz mieszkańcy Przybówki. W trakcie obiadu wystąpił zespół MGK braci Wójcikiewiczów z Odrzykonia z repertuarem pieśni i piosenek religijnych.

Wdzięczni za akt konsekracji świątyni parafianie złożyli podziękowania bp. Janowi Wątrobie, ks. kan. Grzegorzowi Wojnarowi i ks. misjonarzowi Marcinowi Gieradzie. Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański złożył podziękowanie trzem osobom biskupowi, księdzu proboszczowi oraz sołtysowi wsi Przybówka.
To było wielkie przeżycie duchowe dla mieszkańców Przybówki, jedyne w swoim rodzaju, bo konsekracja to Boża Pieczęć, która potwierdza na zawsze, wobec wszystkich, że nasz kościół to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania i przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo styka się z ziemią.

Krystyna Chmura

Fot. Barbara Zajchowska

Udostępnij