Konsekracja ołtarza w kościele w Widełce

„Ołtarz, miejsce ofiary Chrystusa, przypomina o sensie każdej naszej ofiary” – powiedział bp Jan Wątroba 22 maja 2022 r., podczas konsekracji ołtarza w kościele parafialnym w Widełce.

Pierwotnie konsekracja ołtarza miała się odbyć w 2020 r., w setną rocznicę powstania parafii Matki Bożej Królowej Polski w Widełce i w 85. rocznicę konsekracji kościoła – z okazji jubileuszu ufundowano marmurowy ołtarz. Z powodu stanu pandemii uroczystości zostały odwołane. 22 maja 2022 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii, bp Jan Wątroba konsekrował nowy ołtarz. W tym dniu do kościoła zostały wprowadzone relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.

W homilii Biskup Rzeszowski podkreślił znaczenie świątyni w życiu chrześcijan. „Tu, na ziemi, potrzebujemy świątyń, potrzebujemy kościołów i ołtarzy, dlatego z takim nakładem sił, z taką ofiarnością, pietyzmem i starannością wznosimy świątynie i dbamy o ich wystrój i piękno. Budujemy ołtarze, które konsekrujemy, czyli poświęcamy tylko Bogu, wyłączając z jakiekolwiek innej funkcji. W naszej drodze do Kościoła uwielbionego, chwalebnego i zwycięskiego, do niebieskiego Jeruzalem, potrzebujemy kościołów i ołtarzy. Aby być w chwale nieba i królować z Chrystusem, aby śpiewać nieustanne Hosanna, musimy się, tu na ziemi, spotykać z Barankiem, który gładzi grzechy świata, musimy Go czcić – On jest źródłem naszej siły i zbawienia” – mówił hierarcha.

Nawiązując do relikwii bł. Jerzego Popiełuszki bp Wątroba mówił o sensie ofiary i poświęcenia. „Ołtarz jest miejscem świętym w kościele. Ofiara Chrystusa, którą uobecniamy każdego dnia na ołtarzach świata, nadaje sens wszystkim naszym ofiarom. Dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ołtarze budowano na grobach męczenników, a potem, gdy w 4 wieku ustały krwawe prześladowania, w ołtarzach składane były relikwie męczenników. My dzisiaj przyjmujemy relikwie męczennika, ks. Jerzego Popiełuszki, i choć relikwie nie będą wmurowane w ołtarzu, są dla nas ważnym symbolem, przypominającym o sensie ofiary. Nie męczennicy dodają coś do świętości ołtarza – to ołtarz, jako miejsce ofiary Chrystusa, nadaje najgłębszy sens ich męczeńskiej śmierci. Ołtarz, miejsce ofiary Chrystusa, przypomina o sensie każdej naszej ofiary” – podkreślił kaznodzieja.

Biskup zachęcił również zebranych, aby swoje ofiary i cierpienia przeżywali razem z cierpiącym Jezusem Chrystusem. „Każdego dnia coś z siebie ofiarujemy – ileż wyrzeczeń, zabiegów, trudów i cierpienia. Zróbmy wszystko, żeby tego nie zmarnować, żeby nadać temu sens – one tracą sens kiedy tylko narzekamy i buntujemy się przeciw Bogu. Natomiast kiedy połączymy swoje życie, swoje ofiary, z życiem i ofiarą Chrystusa, szczególnie podczas Mszy św., składając na ołtarzu troski, lęki i obawy, może się z tego zrodzić wiele dobra. Módlmy się przed ołtarzem, aby Bóg pomógł nam nie zmarnować różnych doświadczeń, aby nasze cierpienia nie były nadaremne – Bóg wie, ile się może zrodzić z tego dobra, jeśli włączymy je w ofiarę Chrystusa” – powiedział bp Wątroba.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Widełce została erygowana 2 sierpnia 1920 r. – została wydzielona z parafii w Przewrotnem. 14 września 1935 r. konsekrowano nową świątynię. W późniejszych latach powstała plebania, budynek katechetyczny i kaplica dojazdowa w Kłapówce, a także kaplica cmentarna. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Antoni Grębski, wcześniej wikariusz w Przewrotnem, a kolejnymi: ks. Kazimierz Szepieniec i ks. Józef Sokołowski. Od 2000 r. funkcję proboszcza pełni ks. Lucjan Kot. W 2006 r. poświęcono nowy cmentarz, gdzie później powstała Kalwaria. 22 maja 2022 r. bp Jan Wątroba konsekrował nowy, marmurowy ołtarz. (tn)

Zdjęcia: Dariusz Turtoń

Udostępnij