Ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas, przeszedł na emeryturę

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. ks. Stanisław Słowik zakończył pracę w charakterze dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez ponad 28 lat. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, dotychczasowy wicedyrektor Caritas.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej została powołana do istnienia dekretem bp. Kazimierza Górnego 8 maja 1992 r. Była to jedna z pierwszych instytucji w nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. 26 maja 1992 r. biskup rzeszowski mianował ks. Stanisława Słowika, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Rzeszowie, dyrektorem głównej organizacji charytatywnej w diecezji. „Pan Bóg tak pokierował naszymi myślami i sercem, że od razu podjęliśmy troskę o chorych, biednych i cierpiących. Tę troskę powierzono znanemu mi już w Krakowie ks. Stanisławowi Słowikowi, który wykazał się znakomitymi zdolnościami w pracy charytatywnej. Jego dokonania szanują wszyscy diecezjanie: duchowni i świeccy. Wciąż dziękuję Panu Bogu za to, że Caritas został powołany już na początku istnienia diecezji” – mówił bp Kazimierz Górny w wywiadzie z okazji 25-lecia diecezji rzeszowskiej.

6 maja 2017 r. 25-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uroczystości w Filharmonii Podkarpackiej.

Ksiądz Słowik, jako dyrektor Caritas, tworzył struktury organizacji i organizował różne formy jej działania. Była to zarówno działalność cykliczna jak i doraźne reagowanie na potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. W 1994 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przejęła od wojska ośrodek w Myczkowcach, gdzie dzisiaj działa ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny. Każdego roku w ośrodku organizowane są kolonie dla dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje działalność parafialnych zespołów Caritas oraz powstanie w 1995 r. przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie pierwszego w Polsce szkolnego koła Caritas, które dało początek dynamicznemu rozwojowi wolontariatu wśród uczniów innych szkół.

W ciągu 28 lat powstało wiele placówek prowadzonych przez Caritas. Są to m.in. ośrodki dla niepełnosprawnych, Dzienne Domy Pomocy, Centrum Integracji Społecznej, Świetlice Wsparcia Dziennego, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Dom Samotnej Matki i Okno Życia, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Caritas znana jest z cyklicznych akcji takich jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Baranek Wielkanocny czy Tornister Pełen Uśmiechów. Organizacja charytatywna angażuje się również w pomoc sytuacjach losowych, jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, wojny zarówno w kraju jak i zagranicą.

17 czerwca 2017 r. Poświęcenie pomnika św. Brata Alberta przy Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie. Od lewej: ks. Stanisław Słowik, bp Jan Wątroba i ks. Piotr Potyrała. W drugim rzędzie ks. Władysław Jagustyn, wicedyrektor Caritas.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., w siedemdziesiątym roku życia, ks. Słowik przeszedł na emeryturę. Od 1 września jest kapelanem w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, od 2015 r. wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

31 sierpnia 2020 r. 40. rocznica powstania NSZZ Solidarność. Msza św. w kościele farnym w Rzeszowie.

Ks. Stanisław Słowik urodził się 8 lipca 1950 r. w Jaśle. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnych Święcanach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu w 1968 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 15 czerwca 1974 r. w Jaśle przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jakiela. Przez 4 lata był wikariuszem w Grodzisku Dolnym. W latach 1978 – 1989 był wikariuszem parafii farnej w Rzeszowie. W 1989 r. został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Rzeszowie (osiedle Załęże), gdzie był zaangażowany w budowę kościoła i zaplecza duszpasterskiego. 26 maja 1992 r. bp Kazimierz Górny mianował go dyrektorem nowo utworzonej Caritas Diecezji Rzeszowskiej (do 1996 r. funkcję tę łączył z zadaniami proboszcza). Kierował diecezjalną Caritas nieprzerwanie przez ponad 28 lat do 31 sierpnia 2020 r. Za wszechstronną działalność został odznaczony licznymi nagrodami, m.in. w 2018 r. został odznaczony medalem „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, a w 2019 r. medalem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Jest Kapelanem Honorowym Ojca Świętego i kanonikiem Kapituły Katedralnej. (tn)

Na zdjęciu tytułowym ks. Stanisław Słowik na festynie Bądźmy Razem 20 maja 2018 r. na Rynku w Rzeszowie. Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij