Ks. Tomasz Jordan posłany na misje do Kazachstanu

W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim odbyło się uroczyste posłanie misyjne ks. Tomasza Jordana, który udaje się na misje do Kazachstanu. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, który nowemu misjonarzowi udzielił błogosławieństwa na czas posługi misyjnej.

Uroczyste posłanie misyjne ks. Tomasza Jordana odbyło się 16 czerwca 2024 r. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim, skąd pochodzi nowy misjonarz. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. członkowie rodziny i przyjaciele ks. Jordana.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, zaś w koncelebrze uczestniczyło 12 księży, a pośród nich ks. Krzysztof Gac, dziekan dekanatu sędziszowskiego, ks. Józef Kłosowski, dziekan dekanatu wielopolskiego, a także księża z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie ks. Jordan przygotował się przez ostatnie miesiące do wyjazdu na misje.

Na początku liturgii ks. Ryszard Lis, miejscowy proboszcz, powitał zebranych w świątyni i wprowadził w uroczystość.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba, który podkreślił, że uroczystość posłania nowego misjonarza przywodzi na myśl posłanie Apostołów, którego dwa tysiące lat temu dokonał Pan Jezus. Do tego wydarzenia Chrystus przygotowywał uczniów, troszczył się o ich wiarę i siłę, by orędzie Ewangelii dotarło do wielu ludzi. Wszystkie działania Mistrza z Nazaretu są związane z nauczaniem o Królestwie Bożym i z misją, by ta prawda obecna była ciągle w nauczaniu Kościoła.

Biskup Wątroba, nawiązując do Przypowieści o ziarnie gorczycy, podkreślił, że głoszenie Ewangelii polega często na niepozornym działaniu, prostych gestach, ale też na wytrwałości, gdyż to Bóg daje wzrost ziarnu zasiewanemu w sercach ludzkich. Powołanie misyjne to powołanie do zasiewania Słowa Bożego. Ze strony zasiewających, także misjonarzy potrzeba cierpliwości, sztuki czekania na dojrzałość. Siła zasiewanego ziarna leży nie w głoszącym, ale w samym ziarnie, stąd tak ważna jest cnota cierpliwości.

Kaznodzieja wyraził również radość, że w diecezji rzeszowskiej nie brakuje tych, którzy pragną głosić Ewangelię na krańcach świata. To jest również wyzwanie, by modlić się o powołania misyjne, ale także za tych, którzy już są na misjach, bo niejednokrotnie są w bardzo trudnej sytuacji.

Biskup Rzeszowski zaznaczył, że Kazachstan, do którego wyjeżdża ks. Jordan jest w większości krajem zamieszkiwanym przez muzułmanów. Zaś Kościół katolicki w tamtym miejscu stanowią potomkowie Polaków zesłanych na te ziemie przed laty. Oni, jak podkreślił biskup, czekają na pasterzy, którzy będą nauczycielami i szarzami sakramentów. Biskup Wątroba poprosił także zebranych w sędziszowskiej świątyni o modlitwę za ks. Jordana i serdeczną pamięć o jego misyjnej posłudze w Kazachstanie.

Po Komunii św. bp Jan Wątroba pobłogosławił krzyż misyjny, który wręczył nowemu misjonarzowi.

Na zakończenie ks. Tomasz Jordan podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posłaniu misyjnym.

Ks. Tomasz Jordan urodził się w 1991 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r. z rąk bp. Jana Wątroby. Po święceniach prezbiteratu posługiwał w parafii pw. Św. Mikołaja W Brzezinach. Ostatnie miesiące spędził w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie na przygotowaniu do misji. (jn)

Zdjęcia: ks. J. Oczkowicz

Udostępnij