„Kult św. Józefa na rzeszowskim Staromieściu” – nowa książka ks. Ireneusza Folcika

Jedną z najnowszych propozycji wydawnictwa diecezjalnego Bonus Liber z Rzeszowa jest książka pt. „Kult św. Józefa na rzeszowskim Staromieściu”. Redaktorem książki jest ks. dr Ireneusz Folcik, proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie w latach 1995-2014. Okazją do wydania książki było utworzenie w maju 2022 r. diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa.

Publikacja składa się w wybranych przez ks. dr. Ireneusza Folcika artykułów z miesięcznika parafialnego „Józef”, który był wydawany w latach 1998-2015. Artykuły zostały podzielone na pięć rozdziałów – w pierwszym znajdują się teksty poświęcone samej gazecie „Józef”, a w następnych: kościołowi, Dróżkom i Bractwu św. Józefa, postaci św. Józefa oraz kazaniom. W rozdziale o kościele na uwagę zasługuje wywiad z ks. Stanisławem Foltą, proboszczem na osiedlu Staromieście w latach 1957-1995, na temat powstania polichromii. Najbardziej rozbudowany jest rozdział czwarty o postaci św. Józefa, który zawiera 35 artykułów. Kilka z nich opisuje rzeźby i obrazy Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a zdecydowana większość dotyczy teologii św. Józefa – ich autorem jest głównie ks. Folcik.

„Mam nadzieję, że publikacja, popularyzując wiadomości na temat Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie, zachęci czytelników do odwiedzenia tego miejsca i modlitwy w świątyni, gdzie czczony jest Wzór pracujących, Podpora rodzin i Patron umierających” – napisał bp Jan Wątroba w słowie wstępnym. Sam autor w „Podziękowaniu” napisał: „Książkę niniejszą dedykuję tym, którzy przez modlitwy, zaangażowanie i pracę wspierali i wspierają rozwój kultu św. Józefa, a szczególnie wykonawcom Dróżek, redakcji i autorom miesięcznika Józef oraz Bractwu św. Józefa”. Autorem wprowadzenia do całości książki oraz wprowadzeń do poszczególnych rozdziałów jest ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Na uwagę zasługuje szata graficzna książki zaprojektowana przez Magdalenę Nowak-Harko, w której artystka wykorzystuje zdjęcia polichromii kościoła. Autorem zdjęć jest ks. Tomasz Nowak i Tadeusz Poźniak.

Książkę można kupić w wydawnictwie Bonus Liber przy ul. 17 Pułku w Rzeszowie, w Księgarni św. Pawła przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie oraz w parafii św. Józefa na osiedlu Staromieście w Rzeszowie.

Drukarnia i wydawnictwo Bonus Liber

Udostępnij