Mądrość wie, jak wiele jeszcze nie wie. Inauguracja na Uniwersytecie Rzeszowskim

“Celem uniwersytetu jest wiedza i mądrość” – mówił bp Jan Wątroba do społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022. Eucharystia odbyła się w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego rozpoczęła się w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Na początku Chór Instytutu Muzyki UR pod dyrekcją dr Bożeny Stasiowskiej-Chrobak wykonał utwór ku czci św. Jadwigi, patronki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Następnie ks. Janusz Kosior, proboszcz parafii, powitał bp. Jana Wątrobę, bp. Kazimierza Górnego, a także zgromadzonych w świątyni kapłanów, rektora uniwersytetu prof. Sylwestra Czopka, wysoki senat, profesorów, nauczycieli akademickich, zaproszonych gości i przedstawicieli studentów.

“Niech siły potrzebne do pracy w nowym roku akademickim towarzyszą wszystkim, a szczególnie wam drodzy profesorowie, którzy przekazujecie młodemu pokoleniu nie tylko mądrość książkową, ale przede wszystkim mądrość życiową. Ona właśnie nie pozwala zniszczyć wnętrza młodych ludzi. Starajmy się wspólnie przełamywać to co słabe w świecie, odsuwać te błyszczące neony, które wskazują nie ten kierunek, nie tę drogę, którą powinniśmy iść, a tym bardziej dawać świadectwo młodszym. Działajmy razem i przełamujmy to wszystko, abyśmy kiedyś mogli liczyć na młode pokolenie” – mówił ks. Kosior.

W homilii bp Jan Wątroba przywołał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że wiedza i mądrość to cele jakie realizuje uniwersytet.

“Życie uniwersyteckie toczy się wokół tych dwóch pojęć: wiedza i mądrość. Pozornie pojęcia tożsame. Warto jednak zauważyć to co je różni. Wiedza jest zbiorem informacji z dziedzin szczegółowych. Mądrość zaś to specyficzny rodzaj wiedzy dotyczącej spraw podstawowych, pierwszych przyczyn świata i celu życia człowieka. Taka mądrość przekracza wiedzę empiryczną i skłania się ku poszukiwaniu niewidzialnego Absolutu. Wiedza kojarzy się z gromadzeniem i zapamiętywaniem faktów, postawą encyklopedysty. Mądrość wymaga logicznego myślenia, wprowadza ład umysłu, z człowieka który zdobył wiedzę czyni myśliciela” – mówił bp Wątroba.

Następnie Biskup Rzeszowski do środowiska akademickiego powiedział, że wiedza jest ukierunkowana na gromadzenie ilościowe, a mądrość potrafi dokonać rozumnej selekcji, wybrać to co naprawdę przydatne i co służy dobru. “Wiedza spieszy się w dążeniu do zdobycia użytecznych informacji, a mądrość potrafi się zatrzymać i kontemplować, poznawać dla samego zachwytu nad prawdą i pięknem. Wiedza nastawiona jest przede wszystkim na rozwój, na to co nowe, lepsze. Mądrość zaś szanuje tradycję, doświadczenie pokoleń i autorytetów” – kontynuował hierarcha.

“Każda wiedza odpowiednio wykorzystana, może i powinna prowadzić do mądrości. Jednak osiągnięcie wiedzy w jakiejś dziedzinie, nie czyni jeszcze człowieka automatycznie mądrym w najgłębszym, istotnym znaczeniu tego słowa” – dodał bp Wątroba.

Druga część uroczystości odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim w Kampusie Zalesie. (jn)

Fot. Jakub Nagi

Udostępnij