Marsz młodzianków i Głos Nienarodzonych w Rzeszowie

„Aby usprawiedliwić pozbywanie się życia wprowadza się zamęt w umysłach i sercach, wprowadza się pseudonaukowe twierdzenia o początku życia” – powiedział bp Edward Białogłowski podczas Mszy św. na zakończenie „Marszu młodzianków” w Rzeszowie. W liturgiczne Święto Młodzianków obok pomnika Dzieci Nienarodzonych na Starym Cmentarzu w Rzeszowie ustawiono dzwon Głos Nienarodzonych.

28 grudnia 2020 r., w Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich zamordowanych na rozkaz Heroda, już po raz 17. odbył się w Rzeszowie „Marsz młodzianków” nazywany również „Marszem za życiem”. Ze względu na stan epidemii uczestnicy marszu przychodzili już od godz. 9.00 przed symboliczny pomnik Dzieci Nienarodzonych na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, aby uderzyć w ustawiony obok pomnika dzwon Głos Nienarodzonych. O godz. 17.30 część osób przeszła indywidualnie do Bazyliki Bernardynów.

Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Jan Kobak, dyrektor Wydziału Rodzinnego Kurii Diecezjalnej i o. Sylwester Skirliński OFM, zastępca proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Kaznodzieja, wspominając okrutne działania Heroda w Betlejem i okolicy, podkreślił, że wciąż mamy do czynienia z dramatem odrzucenia życia i jego wartości. Mesjasz, który przyszedł, aby wyzwolić od lęku, od ciemności i od grzechu, został przez niektórych przyjęty, a przez innych odrzucony. Dzisiaj wspominamy tamto odrzucenie i dramat, który toczy się poprzez dzieje. Zgodnie z biblijnym spojrzeniem życie jest największym darem dla rodziców, ale także dla rodziny, dla społeczności, dla państwa, dla Kościoła. I szatańskie spojrzenie, że życie jest zagrożeniem – zagraża luksusowi, majątkowi, nieograniczonej wolności i przyjemnościom. Aby usprawiedliwić pozbywanie się życia wprowadza się zamęt w umysłach i sercach, wprowadza się pseudonaukowe twierdzenia o początku życia. Mimo trwającej 21 wieków epoki chrześcijańskiej, kiedy nauka święci wielkie triumfy, tak wielu ludzi, także odpowiedzialnych za naukę, omamia innych pomieszaniem pojęć na temat życia” – mówił duchowny.

Hierarcha odniósł się także do strajku kobiet z postulatem swobodnego dostępu do aborcji. „Gdy patrzymy na nasze ulice w ostatnich tygodniach, jakież dramaty rozgrywały się na nich, kiedy padło twierdzenie, które przyniósł Chrystus, a które głosi Kościół od początku, że każde życie jest święte. Niepełnosprawny to człowiek, który, tak, wymaga większej miłości, ale też jego miłość jest piękniejsza i większa dla rodziców i dla otoczenia. Brak skutecznej pomocy materialnej sprawia, że niektórzy usprawiedliwiają swój status mówiąc, nie podołamy, nie damy rady. Dziękujmy wszystkim, którzy myślą, aby pomóc dzieciom, a raczej rodzinom, które z miłością, mimo przeciwności przyjmują niepełnosprawne dzieci” – powiedział biskup.

Nawiązując do 20-lecia działalności ruchów krzewienia duchowej adopcji i obrony życia bp Białogłowski wymienił szereg środowisk zaangażowanych w promocję tych idei. „Dziękujemy za różne formy pracy nad tym, aby każdego człowieka uważano za człowieka. Najpierw dziękujemy za rodziny, które myślą po Bożemu o każdym życiu. Dziękujemy za katechizujących, którzy w sposób ewangeliczny przekazują prawdę o ludzkim życiu, godności i ludzkich prawach, których nie daje żaden parlament, tylko wynikają z odwiecznego prawa natury” – podkreślił hierarcha, wymieniając dalej różne instytucje i organizacje, m.in. studia i poradnie przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa, poradnie rodzinne, ośrodki leczące niepłodność, domy samotnej matki, okna życia, ośrodki adopcyjne, wydawnictwa poświęcone tematyce rodzicielskiej i małżeńskiej oraz uczelnie ze kierunkami studiów na temat rodziny.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. za nieżyjące już osoby związane z duszpasterstwem rodzin, obroną życia i ruchem krzewienia duchowej adopcji dziecka poczętego w diecezji rzeszowskiej: Helenę Czachor, ks. Adama Dziubę, o. Cherubina Pająka OFMKazimierza Pancerza. Podczas Mszy św. modlono się również za Antoniego Ziębę, zmarłego w 2018 r. prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Na zakończenie Mszy św. wierni mieli okazję uszanować relikwie Świętych Młodzianków przywiezione z Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele scholii dzieci i młodzieży „Jutrzenka” z parafii w Krasnem.

Organizatorem  rzeszowskiego „Marszu młodzianków” jest Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej i Ruchy Obrony Życia. W organizacji pomagali m.in. harcerze z Chorągwi Podkarpackiej ZHP. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak

Udostępnij